Student søkes

Merk: Takk for interessen. Vi har nå fått mange kvalifiserte søkere og vi beklager at vi ikke vil vurdere flere nye søkere.

Stiftelsen AksjeNorge er en liten organisasjon. Siden oppstarten i 1993 har stiftelsen vært styrt av en daglig leder i godt samarbeid med stiftelsens styre og samarbeidspartnere. I perioder har Stiftelsen også hatt en student på engasjement for tidsaktuelle prosjekter.

Akkurat nå søker vi en student. Deltidsjobb med egne prosjekter. Du studerer helst økonomi/finans-fag, har kunnskap innen makroøkonomi/ samfunnsøkonomi og interesse for aksjer, fond og verdipapirmarkedet.

Vi ønsker en kort prosess og behandler søknader fortløpende. Vi tar ikke imot flere nye søknader.

Les stillingsannonsen her >