Student søkes

Stiftelsen AksjeNorge er en liten organisasjon. Siden oppstarten i 1993 har stiftelsen vært styrt av en daglig leder i godt samarbeid med stiftelsens styre og samarbeidspartnere. I perioder har Stiftelsen også hatt en student på engasjement for tidsaktuelle prosjekter.

Akkurat nå søker vi en student. Deltidsjobb med egne prosjekter. Du studerer helst økonomi/finans-fag, har kunnskap innen makroøkonomi/ samfunnsøkonomi og interesse for aksjer, fond og verdipapirmarkedet.

Vi ønsker en kort prosess og behandler søknader fortløpende.

Les stillingsannonsen her >