Børs ABC er et foredrag for studenter og elever som gir en grunnleggende innføring i aksjer og aksjemarkedet. Foredraget tilpasses både videregående skoler, høyskoler og universiteter.

AksjeNorge arbeider aktivt for å øke kunnskapen om aksjemarkedet og aksjesparing blant private investorer i Norge. Dette gjør vi gjennom å holde foredrag og temadager for næringslivet, private organisasjoner – og studenter både på videregående og universitetsnivå. Siden AksjeNorge ble etablert i 1993 har vi hold foredrag ved universiteter og høyskoler i Norge – og vi har holdt forelesninger ved NHH, BI i Oslo, NTNU, UiO samt diverse høyskoler og videregående skoler over hele landet.

Foredraget forutsetter ikke nødvendigvis forkunnskaper om temaet, og det er heller ikke nødvendig å være tilknyttet en spesiell fagretning for å ha utbytte av foredraget. Tilbudet går til alle som har en interesse av å lære om hvordan verdipapirmarkedet fungerer, og hvordan en selv kan bli en aktør på dette markedet. Vi håper i tillegg å kunne gi et innblikk i historien til det norsk markedet, noe av filosofien bak opprettelsen av markedet og hvilken rolle etikk og moral har i ett ellers kynisk miljø. Dersom det er interesse for det, forsøker vi også å trekke tråder mellom det offentlige og det private – mellom politikk og marked. Vi søker også å tilpasse hvert foredrag best mulig til de ønsker og kvalifikasjoner elevene/studentene har, og det er derfor fullt mulig å kombinere komponenter fra Børs ABC med andre temaer for å sette sammen et så helhetlig program som mulig.

Henvendelser kan sendes til post@aksjenorge.no

Børs ABC – introduksjon til børs og marked

Vårt foredrag om Børs ABC er under stadig endring og tilpasses de vi møter. Basert på følgende hovedpunkter ønsker vi gjerne innspill fra deg om hva som vil være nyttig å ha med:

 • Hva er børs, aksjer, meglere, kurser, VPS, etc?
 • Hvordan bli aksjonær?
 • Beskrivelse av de viktigste aktørene i markedet
 • Avklaring av sentrale begrep som første- og annenhåndsmarkedet
 • Gjennomgang av forholdet mellom risiko og avkastning
 • Ulike spareformer i verdipapirmarkedet – og sentrale begrep knyttet til disse
 • Historisk utvikling på Oslo Børs og internasjonalt
 • Hvilke faktorer påvirker aksjemarkedet?
 • Gjennomgang og forklaring av de ulike indeksene – nasjonale og internasjonale
 • Sentrale temaer knyttet til dagens finansmarkeder (makroforhold, bærekraft, klimarisiko etc)
 • Hva du skal se etter som nyutdannet (aksjeprogrammer og pensjon)

Om du ønsker å få mer informasjon eller trenger materiell til egne forelesninger om noen av disse temaene vil vi gjerne hjelpe deg. Kontakt oss på post@aksjenorge.no