Her har vi samlet de vanligste økonomispørsmålene for barn og unge.

#1 Kan barn under 18 år selv velge hvordan de sparer?

Svar: Barn kan selv sette inn penger på sin brukskonto, sparekonto og BSU-konto. Husk at BSU-konto er en konto der pengene bare kan taes ut den dagen du vil kjøpe deg bolig, betale et depositum for husleie, eller pusse opp. Les mer om BSU hos banken din. Ofte får du best rente (gevinst) på BSU og sparekonto.

#2 Kan barn under 18 år kjøpe fond?

Svar: Nei. Den enkleste måten, er at foreldre kjøper for deg i deres navn og overfører til deg etterpå. Mange velger å la foreldrene passe på sparepengene i fond, for da får de lettere solgt eller byttet hvis det er ønskelig.

#3 Kan barn under 18 år kjøpe aksjer?

Svar: Nei. Den enkleste måten, er at foreldre kjøper for deg i deres navn og overfører til deg etterpå. Mange velger å la foreldrene passe på sparepengene i fond, for da får de lettere solgt eller byttet hvis det er ønskelig.

#4 Kan barn under 18 år åpne Aksjesparekponto?

Svar: Ja, eller det vil si at foreldrene åpner en for deg, men denne kan stå i ditt navn, det vil si at den kan eies av deg.

#5 Kan barn under 18 år kjøpe fond?

Svar: Nei. Den enkleste måten, er at foreldre kjøper for deg i deres navn og overfører til deg etterpå. Manfe velger å la foreldrene passe på sparepengene i fond, for da får de letter solgt eller byttet hvis det er ønskelig.