AksjeNorge har arrangert Global Money Week i Norge siden 2017. På denne siden finner du materiell vi brukte i 2019. Dette kan absolutt også brukes i 2022.

«Learn. Save. Earn.»

Dette er Global Money Weeks motto, og bedre forklart på norsk:.

  • Lære – Lære å håndtere penger klokt og bygge grunnlaget.
  • Spare – Forstå verdien av å spare for å få gode sparevaner for fremtiden.
  • Tjene – Forstå hvordan kunne forsørge seg selv, om forholdet mellom inntekt og utgift.

Initiativet har som mål å sette fokus på finansiell kunnskap og lære unge mennesker om penger, det å skape seg en inntekt, komme i jobb og spare, gjennom engasjerende aktiviteter i klasserommet, i grupper eller i hjemmet.


Det er primært lærere vi henvender oss til, men foreldre oppfordres også til å ta økonomi-praten over middagsbordet. Forskning viser nemlig at barn som tidlig lærer om økonomi og starter sparing fast, har bedre forutsetninger for å bringe gode økonomiske vaner videre som voksne. Og visste du at flere gutter enn jenter sier de lærer om økonomi hjemme?

Skap rom for diskusjon og refleksjon

Det er begrenset hva man rekker på en skoletime, men ungdom er kloke og nysgjerrige. Det er tross alt bedre å så noen frø, enn ingen. Det er flere forslag i materialet vi deler nedenfor. Finn det du tror vil passe dine elever, eller bruk det som inspirasjon. Noe av materialet er utviklet av GMW internasjonalt og var opprinnelig på engelsk og tilpasset en global økonomi, og det kan med fordel justeres noe ifht. norsk velferdsøkonomi. Annet er laget av AksjeNorge eller andre organisasjoner her i Norge.

Det er når elevene får jobbe med personlig økonomi i praksis, at vi ser læringen får effekt. Så gjør rom for gruppearbeid og diskusjon! Lykke til!

Materiale for bruk i skolen eller hjemmet

Her har vi samlet alt som kan lastes ned og vises i klasserom eller i dialog med barn/ungdom under Global Money Week 2019.

Materiale for ungdomsskole:

Materiale for videregående skole:

International classes (in English):

Materiale for foreldre: