Her vil oppdatert materiale for 2022 komme.

Sjekk ressurser fra 2019 inntil videre

I 2019 utarbeidet vi enormet mye materiale som kan brukes av både småskole, ungdomsskole og videregående. Dette er fortsatt like aktuelt!

Materiale for ungdomsskole:

Materiale for videregående skole:

International classes (in English):

Materiale for foreldre: