Dess tidligere vi lærer om vår egen pensjon og de kravene som stilles til egen sparing i dag, dess tidligere kommer vi i gang med pensjonssparing når vi går fra å være student til å bli en del av arbeidslivet.

Sammen med NAV, Norsk Pensjon, Finansnæringens Fellesorganisasjon, Statens Pensjonskasse, Fellesordningen for APF og Senter for Seniorpolitikk har AksjeNorge vært med på å utforme en egen filmserie om pensjonssparing under dagens vilkår. Se vår film «egen pensjonssparing» under for å lære mer om hvordan du kan spare til din egen pensjon utover det du får fra folketrygden og din arbeidsgiver.

http://www.youtube.com/watch?v=cYlDLKlJY4A

 

Film 1 – 7 om din pensjon

Film 1 – Hva er pensjon?

Film 2 – Fleksibel alderspensjon

Film 3 – Alderspensjon fra folketrygden

Film 4 – Privat tjenestepensjon

Film 5 – Offentlig tjenestepensjon

Film 6 – Avtalefestet pensjon

Film 7 – Egen pensjonssparing