Penger på papiret er en filmbasert opplæringspakke for videregående skole som handler om aksjer og næringsliv.

egen nettside (pengerpapapiret.no) finner du alle filmene, læreplanreferanser, skriftlig materiale, ordforklaringer og forslag til oppgaver. Filmserien er utviklet av AksjeNorge i samarbeid med Snøball film, Finansmarkedsfondet, Oslo Børs, FNO og NHO.

Penger på papiret 1: Aksjeselskap

Penger på papiret 2: Aktørene

Penger på papiret 3: Kjøp og salg

Penger på papiret 4: Spekulasjon eller langsiktig sparing

Penger på papiret 5: Børsnotering

Penger på papiret 6: Friskt kapital

Penger på papiret 7: Hvor er verdiene?

Penger på papiret 8: Aksjemarked og samfunn

Penger på papiret 10: Styringsrenten

penger på papiret