Faget samfunnsøkonomi har to sider. På økonomifagsiden er det mye matematiske modeller, som kan bli ufattelig kompliserte for folk utenfra. Derfor stopper mange nysgjerrige opp der – dessverre.

For når du går inn i samfunnsdelen av faget, altså hva modellene prøver å finne ut av og lage systemer for, så ser man hvor relevant dette komplekse faget er i forhold til å forstå politikk og generell samfunnsutvikling.

Filmene under ønsker å formidle samfunnsøkonomiske problemstillinger på en relativt lettfattelig måte. Hovedmediet er korte filmer om utvalgte temaer. Målgruppen er elever og lærere innen økonomiske fag ved videregående skole, allmennheten og studenter.

Her finner du små dokumentarer til læring og inspirasjon om nobelprisvinnerne i økonomi og hvorfor de fikk prisen, fra 2004 til 2009.

Økonomiprisen 2004 – Finn Kydlands og Edward Prescotts bidrag til realkonjunkturteorien

Økonomiprisen 2005 – Robert J. Aumann og Thomas C. Schelling utviklet teorier for å bedre forstå hvordan vi mennesker tenker og handler

Økonomiprisen 2006 – Edmund Phelps og hans analyser av hvordan makroøkonomisk politikk fungerer over tid

Økonomiprisen 2007 – Leonid Hurwicz, Eric Maskin og Roger Myerson fikk prisen for sitt teoretiske arbeide med utforming av økonomiske institusjoner

Økonomiprisen 2008 – Paul Krugman fikk økonomiprisen for sitt bidrag til handelsteori og økonomisk geografi.

Økonomiprisen 2009 – Elinor Ostrom og Oliver Williamson fikk økonomiprisen for sine analyser av økonomisk organisering.

Filmene er laget av Snøball film og kan brukes i undervisning av samfunnsøkonomi. DVD kan bestilles ved å sende e-post til bestilling@samfunnsokonomi.no.