Besvarelsen til Jafar Haidar og Jakob Matthiessen fra Foss vgs om «Det norske markedet for bolig – en grunn til å bli urolig?» ble av fagjuryen bedømt til å være årets beste besvarelse.

Jafar og Jakob både diskuterer og konkluderer i besvarelsen. Det er en stor styrke i slike besvarelser at det er sammenheng mellom argumentasjonen og konklusjonen. Denne besvarelsen er et godt eksempel på det. Bruk av grafer og illustrasjoner er også relevante, og kildehenvisningen vitner om at det er lest mye utenom pensum for å kunne besvare oppgaven godt.

Noen svakheter i oppgaven? For såvidt ikke, men de to ser investeringer i bolig ganske ensidig som et økonomisk fenomen (skatteregimer, renter, inflasjon, alternative investeringer / avkastning), og legger liten vekt på de kulturelle og historiske forklaringer på hvorfor nordmenn eier bolig i så stor utstrekning som man gjør. Da blir samtidig argumentene for hva som skal til for å endre dette (hvis det er noe samfunnet ønsker og som er økonomisk fornuftig), ensidig knyttet opp til det samme. men det er ikke nødvendigvis en kritikk av oppgaven, men en påpekning av at det i samfunnsøkonomien kan tas hensyn til andre forhold enn bare de rent økonomiske.

Besvarelsen finner du her

Makrokonkurransen2014-JafarHaidarogJakobMatthiessen