Viktig informasjon

Vi fikk for få besvarelser inn våren 2021 til at det ble riktig å kåre en vinner. Vi beklager dette for de som brukte tid og energi på å levere oppgave. Vi ser på alternativer for dette.

Om Makrokonkurransen 2021 (utgått)

Årets Makrokonkurranse får et litt korona-justert format. Vi kan av hensyn til færre ressurser kun ta imot 5 besvarelser fra hver VGS-klasse. Hvilke 5 som skal sendes videre for deltagelse i Makrokonkurransen er dermed opptil faglærer. Dersom du går på en skole som ikke har samfunnsøkonomi, sosialøkonomi el.l og ingen lærer som ønsker deltagelse, vennligst send besvarelsen din direkte til oss i AksjeNorge. Vi ønsker selvsagt at flest mulig fra flest mulig skoler får muligheten til å delta.

Om Makrokonkurransen

AksjeNorges Makrokonkurranse er den eneste konkurransen i landet for elever i videregående skole når det gjelder å skrive den beste makroøkonomiske analysen. Konkurransen arrangeres en gang i året og er åpen for alle elever i videregående skole. Dette er en unik mulighet til å få testet sin makrokunnskap, og vi oppfordrer alle elever med interesse for samfunnsøkonomi til å delta. Oppgaven utformes i tråd med gjeldende læreplan i samfunnsøkonomi. . Les mer fra tidligere makrokonkurranser.

Innlevering til lærer: Anbefaler mandag 7. mai 2021 men dette bestemmer din lærer på din skole.

Innlevering til AksjeNorge (fra lærer): Senest tirsdag 18. mai kl. 17:00 2021 til e-post til makro@aksjenorge.no

Premieutdeling: Digitalt ca uke 25 i juni. Vi håper på fysisk premie-utdeling, men må se dette an pga korona-restriksjoner.

Temaene for makrokonkurransen i 2021:

 • Oppgave 1: Pengepolitikk: Null-rente regime
 • Oppgave 2: Bærekraft og Parisavtalen

Last ned fullstendig oppgavetekst her Makrokonkurransen 2021

Påmelding er ikke nødvending med knappen under, men er fint for oss ifht å få en liste på påmeldte. Husk uansett på din oppgave eller i e-posten: Skriv på ditt/deres navn, mailadresser, mobilnumre og ikke minst navn på en foreldre eller lærer med mailadresse i tilfelle vi ikke får tak i deg/dere.

Reglene er som følger

 • Analysen kan skrives alene eller sammen med inntil to andre (maks 3 elever per lag).
 • Dersom to eller flere skriver sammen må alle navn på innlevert oppgave
 • Du kan velge å skrive enten oppgave 1 eller 2.
 • Grunnet korona-situasjonen og at vi er kommet så sent på året, må besvarelsene være kortere enn tidligere år. I tillegg ønsker vi at lærer sender inn besvarelsene, inntil 5 fra hver klasse.
 • Analysen bør være på mellom 1000 og maksimalt 2 000 ord. Dette betyr at oppgaver med eksempelvis 3.000 ord vil ikke bli vurdert av AksjeNorge, men ikke vær redd for at du kommer litt over de 2 000 ordene. Vi søker etter kvalitet (bra budskap) fremfor kvantitet (for mange ord).
 • Tabeller grafer og illustrasjoner kommer i tillegg. Disse må være relevante og spesifikt omtales i analysen.
 • Kildehenvisninger må brukes (særlig ved direkte sitat og ved bruk av figurer og bilder).
 • Vennligst inkluder dette ved innlevering: Ditt navn, klassetrinn, navnet på din skole, din e-postadresse og mobilnummer. Vennligst før på navnet på din lærer. Dersom det er flere i din gruppe, trenger vi også navnet på disse personene, samt deres e-post adresse.
 • Oppgaven sendes i PDF-format.
 • Oppgavene sendes (helst fra lærer) til post@aksjenorge.no senest 18. mai kl 17:00, men send gjerne så snart du er klar.

AksjeNorge velger ut de beste besvarelsene og sender disse til noen av Norges ledende samfunnsøkonomer for endelig vurdering og rangering. Vinneren offentliggjøres i uke 25.

De tre beste oppgavene får personlig Diplom fra AksjeNorge.

Vinneroppgaven premieres : Fondsandeler på kr 1.000 kr per elev.

Spørsmål kan du sende til makro@aksjenorge.no