Relevante linker til inspirasjon. 

Selv om vi her lister opp svært mange nettsider, er det IKKE forventet at dere søker informasjon i alt. For oppgave 2 er Norges Banks to rapporter fine og innholder relevante grafer: Pengepolitiske rapport og Finansiell Stabilitet.

Oppgave 1: Bærekraft og økonomisk vekst

 

Oppgave 2 – Økonomisk vekst og pengepolitikk