Nå er vår digitale bok om aksjesparing klar! Boken ble en egen aksjeskole for deg som har kommet i gang med å spare i aksjer eller aksjefond og som føler du trenger mer kunnskap, men ikke vil lese en bok.

Klikk her for å åpne aksjeskolen vår >

Vi vet at mange ikke vil kjøpe en bok om aksjer, men vi vet at mange vil lære mer. Vi håper derfor med vår digitale bok eller aksjeskole om du vil, vil finne nyttig og lærerik informasjon. Vi håper med boken at vi bidrar slik at du blir en bedre investor og når sparemålene dine. Hvis du er nybegynner vil du også ha stort utbytte av boken. Og hvis du føler at første kapittel blir litt enkelt, så hopp videre.

Ovenfor ser du lenken til vår digitale bok og aksjeskole. Denne ligger på en plattform som kalles Inwise. Den er åpen for alle og gratis å bruke. (Ikke klikk på Logg inn = kun for admin/AksjeNorge)

Det er også utviklet en ny og uavhengig kalkulator for å leke med tall:

Klikk her for å bruke aksjesparekalkulatoren >

Bakgrunn og finansiering

Vår nye aksjeskole ble lansert 1.juli 2024. Gjennom pandemi-årene 2020-2022 var det rundt 200.000 nye privatpersoner eller småsparere som begynte å handle aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs. Både i Norge og internasjonalt er det et gjennomgående problem at folk velger seg aksjer impulsivt og sjelden med en god plan bak. De færreste velger å investere i flere ulike aksjer. Utfordringen ved å eie aksjer i kun 1-3 selskaper er at verdiene kan svinge mye og risikoen for tap er større enn ved å eie flere ulike aksjer. Med denne digitale boken håper vi å bidra til at norske småsparere blir smartere investorer og bygger mer robuste aksjeporteføljer.

AksjeNorge har stått for innholdet med prosjektet hadde ikke vært mulig uten Finansmarkedsfondets finansielle støtte. Dette prosjektet er å anse som et allmennyttig kunnskapsprosjekt. Den finansielle støtten har i sin helhet gått til kjøp av eksterne tjenester som f.,eks. utvikling av plattform for boken, kreative løsninger, nettside-bearbeiding, illustrasjoner, tekst-bearbeiding, koding og utvikling av en frittstående aksjesparekalkulator. I tillegg har Finansmarkedsfondet gitt finansiell støtte for å kunne reklamere for den digitale boken og kalkulatoren.

Les mer om Finansmarkedsfondet her>