Oslo Børs er den eneste børs for notering og handel av selskaper i Norge. Selskapene velger å bli børsnotert for å kunne hente inn kapital til sin videre utvikling og for å bli tilgjengelig for handel på en regulert og overvåket markedsplass.

Børsens hovedfunksjon er å være en markedsplass hvor selskaper kan hente kapital, og hvor meglere møtes for å omsette verdipapirer på vegne av sine kunder (investorene). Børsen skal derfor legge forholdene til rette for at de som ønsker å kjøpe eller selge verdipapirer kan få gjort dette så raskt, effektivt og rettferdig som mulig.

Alle aksjehandler på børsen må skje via en megler, som angir hvilke aksjer kunden ønsker å kjøpe eller selge, hvor mange og til hvilken pris. Dette gjøres ved å legge inn en ordre i børsens elektroniske handelssystem, hvor man også får oversikt over hvilke aksjer som er notert til omsetning, hvor mange kjøpere og selgere det til enhver tid finnes, kursutvikling og mye annet. Et av hovedpoengene med en børs er at den som ønsker å investere eller har investert i aksjer, kan møte andre som ønsker å handle med disse aksjene.

Det er ikke bare aksjer som omsettes på Oslo Børs. Det finnes en rekke andre verdipapirer som også er gjenstand for daglig handel, slik som obligasjoner, sertifikater, grunnfondsbevis, warrants, opsjoner og terminer.

En forutsetning for et velfungerende marked er at investorene har tillit til at handelen på børsen foregår slik lover og regler krever. Børsens kvalitetssikring og kontroll er dermed særdeles viktig for at børsen skal oppfattes å være en effektiv og rettferdig markedsplass.

Hvordan handle på Oslo Børs

I dag foregår handelen på Børsen via meglere i banker og i meglerhus, og handelen skjer i Børsens elektroniske handelssystem. Å handle aksjer på børsen kan sammenlignes med en auksjon. Noen legger inn et kjøpsbud, og andre legger inn et salgsbud, og når prisen på kjøp og salg er like, skjer det en handel. Det er også et køsystem, slik at de som legger inn en ordre først ligger først i køen av de som har lagt inn ordre på samme pris. I tillegg forutsettes det at det er like mange, eller flere, aksjer til salgs som man ønsker å kjøpe.

Dette betyr at selv om man ønsker å kjøpe aksjer er det ikke som å gå i butikken og kjøpe det man ønsker. Det må være noen som er villige til å selge sine aksjer til den prisen du ønsker å kjøpe dem for. Når en handel gjennomføres, registreres det i verdipapirsentralen VPS, som holder oversikt over alle aksjebeholdninger i Norge.

For å bli aksjonær, må du derfor opprette en VPS-konto, der aksjene dine registreres. VPS registrerer transaksjonene og sender ut en sluttseddel med de nye kontoopplysningene, enten på e-post eller som brev. Les mer om VPS.

Det er om lag 50 norske og internasjonale meglerhus med konsesjon til å handle på Børsen. Mange assosierer aksjehandel og børsvirksomhet med bilder av fektende og ropende mennesker i et børslokale preget av tilsynelatende kaos. Slik er det ikke lenger på Oslo Børs. Det gamle manuelle auksjonsprinsippet er forlatt til fordel for det elektroniske handelssystemet. Det omsettes aksjer raskere, billigere, mer effektivt og mer rettferdig enn før.

Meglerhus kalles også verdipapirforetak. Du kan lese mer om deres oppgaver, krav for å bli godkjent for megling og mye mer på Verdipapirforetakenes forening (VPFF)>

En liste over meglerhus finner du på VPFFs nettsider>.