På disse sidene vil vi forsøke, i en testperiode sommeren 2019, å dele historier og innsikt om ulike selskaper på Oslo Børs. Dette må på ingen måte ansees som personlige råd eller kjøps/salgs-anbefalinger.

Selskapene vi har laget en liten sak på så langt:

  1. SalMar: Sjømatselskap. Ticker SALM
  2. Zwipe: Biometriske betalingsløsninger. Ticker ZWIPE-ME. Deltok på Den store selskapskvelden 2019
  3. Navamedic: Legemiddelselskap (distributør). Ticker NAVA.  Deltok på Den store selskapskvelden 2019

Børsnoterte selskaper som allerede er våre støttespillere (dvs opptatte av at DU lærer mer om aksjer og verdipapirer) skal vi også dele mer fra i løpet av sommeren:

  • Equinor
  • Hydro
  • Yara
  • Veidekke
  • Helgeland Sparebank