Seminaret Aksjer for ansatte

I forbindelse med at AksjeNorge avsluttet prosjektet «Fra innsikt til handling – Aksjesparing for ansatte», arrangerte LO, NHO og AksjeNorge nylig seminar om temaet. Dagen viste at både børsnoterte selskaper, LO, NHO og en helhetlig næringskomité på stortinget er enige om at Aksjesparing for ansatte er positivt.

Ikke bare positivt for norsk næringsliv, men også det enkelte selskap og den enkelte arbeidstaker. Bedre tilrettelegging ønskes derfor av samtlige og arbeides med i departementet og blant de andre aktørene til stede.

Les mer om prosjektet fra innsikt til handling – aksjesparing for ansatte