AksjeNorge har utført et større prosjekt under navnet «fra innsikt til handling – Aksjesparing for ansatte» for å kartlegge aksjesparing for ansatte i Norge.

Prosjektet ble delt inn i tre deler, hvor den første delen tok et historisk dypdykk i aksjer for ansatte i Norge og dokumenterte det første spareprogrammet introdusert av Freia så tidlig som i 1929. Deretter utførte vi to større undersøkelser blant ledere og ansatte i børsnoterte selskaper for å avdekke vellykkete eksempler på slike spareprogrammer – og hva som nettopp gjør dem vellykket.

Som en avslutning til prosjektet arrangerte LO, NHO og AksjeNorge nylig seminar om temaet. Dagen viste at både børsnoterte selskaper, LO, NHO og en helhetlig næringskomité på stortinget er enige om at Aksjesparing for ansatte er positivt.

Aksjer for ansatte er positivt både for norsk næringsliv, det enkelte selskap og den enkelte arbeidstaker – og bedre tilrettelegging både ønskes av alle og arbeides med i departementet og blant andre aktører.
Samstemte seminardeltakere

Undersøkelsene utført av AksjeNorge under prosjektet ble presentert på seminaret og selve «X-faktoren» for gode programmer trukket frem. Vellykkete programmer kjennetegnes ved klare mål for selskapet, tilrettelegging for at alle ansatte kan delta (også i utlandet), bindingstid og bonusaksjer, og ikke minst tydelig og engasjert kommunikasjon fra ledelsen i selskapet rundt deltakelse.

Foruten presentasjoner av egen spareordninger fra Veidekke, Orkla og Gjensidige, belyste KPMG sentrale hensyn man tar ved tilrettelegging av internasjonale spareprogrammer for alle ansatte.

Høydepunktet var likevel diskusjonspanelet. LO innledet diskusjonen med å belyse hvor arbeiderbevegelsen har vært uenig rundt aksjesparing for ansatte ordninger gjennom tidene. NHO kunne følge opp med å nevne deres ståsted, samt hvorfor slike program er positivt for å skape motivasjon og engasjement i bedrifter. Med deltakelse fra Næringspolitisk talsmenn fra Arbeiderpartiet og Høyre fikk vi også høre hva politikerne mener og hvordan de har tatt initiativ til å tilrettelegge for økt aksjesparing i bedrifter fremover gjennom eierskapsmeldingen.

Seminaret ble avsluttet ved Professor Andrew Robinson fra Universitetet i Leeds som belyste både egne studier og trender i Europa, hvor det for tiden er økt fokus på ansattes aksjesparing og hvor det arbeides med bedre tilrettelegging i flere land. Hans egne funn kan dessuten tyde på at Aksjesparing for ansatte ikke bare skaper mer lojalitet for eget selskap, men faktisk øker den enkeltes bevissthet rundt sparing i seg selv og kan bidrar til å øke finansiell forståelse.

Presentasjonene fra dagen finner du under.

Aksjer for ansatte i Gjensidige

Aksjer for ansatte i Orkla

Aksjer for ansatte i Veidekke

AksjeNorge Innledning og avslutning

Current Studies and European Trends by Andrew Robinson

AksjeNorge Freia case og spørreunderskelse 2014