Rekord i Trondheim

Denne uken arrangerte Oslo Børs VPS og AksjeNorge Den store aksjekvelden 2015 i Trondheim. Med langt over 800 påmeldte satt arrangementet besøksrekord for aksjearrangement i byen.

Etter betydelig pågang i forkant av arrangementet, så både arrangører og samarbeidspartnere frem til å besøke Trondheim denne mandagen. Ved utgangen av andre kvartal i 2015 var det registrert nærmere 27 000 aksjonærer i Trøndelag. I Trondheim finner vi 12 000 av de disse. Det gjør kommunen til den femte største i Norge, både målt i antall aksjonærer, samt verdi av aksjebeholdningen til aksjonærene. Og det er ingen tvil om at aksjeinteressen er stor i området. Både eksisterende investorer og mennesker med ny interesse for sparing i aksjer og aksjemarkedet fylte Scandic Nidelven til randen under kvelden. Tusen takk til alle som deltok!

Trondheim Veidekke
Veidekkes konsernsjef Arne Giske presenterte selskapet for fullsatt sal.

Tradisjon tro fikk publikum presentert både makrobildet for høsten 2015 – i år med et dypdykk i Kina fra Landkreditt Forvaltning, nyttige tips for den private investor og proffenes aksjeråd. Spesielt hyggelig var det at to børsnoterte selskaper som arbeider aktivt mot private aksjonærer ble med for å presentere sine selskaper.

Konsernsjef Arne Giske presenterte først Veidekke ASA (VEI). Veidekke har hele 5 500 private aksjonærer i Norge, hvor mange er ansatte som tar del i aksjespareordninger i selskapet. For de som har vært med en stund har det vært en aksje med heller god avkastning over tid, både målt i verdistigning og utbytte.

Deretter presenterte Petroleum Geo-Services ASA (PGS) sitt selskap og utsiktene fremover. PGS er et globalt selskap som tilbyr avanserte teknologitjenester til oljeindustrien og tilhører en bransje som har vært sterkt preget av fallende oljepris det siste året. Bård Stenberg fra PGS kunne fortelle både om hvordan lavere oljepris har påvirket dem og bransjen, samt hva som gjøres for å tilpasse seg markedsforholdene i dag.

Et utvalg av presentasjonene finner du her

Trondheim – Selskapspresentasjon ved Veidekke ASA

Trondheim – Selskapspresentasjon ved PGS ASA

Trondheim – Makrobildet høsten 2015 ved Holberg Fondene

Trondheim – Kinasyndromet ved Landkreditt Forvaltning

Trondheim – Aksjeanalyse for den private investor ved DNB Markets

Trondheim – Bli rik sakte ved ODIN Forvaltning

Trondheim – Markedssyn og 3 konkrete aksjeråd ved Nordea Markets

Trondheim – 3 konkrete aksjeråd ved Pareto Securities

Trondheim – 3 konkrete aksjeråd ved DNB Markets

AksjeNorge er en uavhengig stiftelse som arbeider for økt kunnskap om aksjer og aksjemarkedet, rett og slett fordi økt kunnskap fører til økt sparing i verdipapirer og økt eierskap i norsk næringsliv. Den store aksjekvelden er en av aktivitetene vi gjør hvert år for at du som privat aksjonær skal få høre det meste fra de beste om de siste bevegelsene i aksjemarkedet. Neste stopp er Den store aksjekvelden 2015 i Bergen. Har du spørsmål til AksjeNorge eller til arrangementet, ikke nøl med å kontakte post@aksjenorge.no.