107 kroner i skattelette er ikke nok

Regjeringen ønsker å styrke det private eierskapet. Statsbudsjettet 2016 gjenspeiler ikke dette ønsket. AksjeNorge hadde ventet mer målrettede tiltak.

Regjeringen har lovet å bedre vilkårene for privat aksjesparing i Norge. «Det private eierskapet skal styrkes», heter det i Siv Jensens pressemelding. Vi finner dessverre ikke nevneverdige tiltak for å nå dette målet i dette statsbudsjettet.

Det eneste tiltaket for økt privat eierskap er kuttet i formueskatten. Dette vil trolig ha veldig liten effekt. Gjennomsnittsporteføljen til en nordmann som sparer i enkeltaksjer er 215.000 kroner. Reduksjonen i formueskatt vil dermed ikke utgjøre mer enn skarve 107 kroner for den gjennomsnittlige aksjespareren – dersom personen har netto formue, noe svært mange ikke har.

Senest i januar 2015 ba en samlet næringskomite på Stortinget regjeringen om bedre vilkår for aksjesparing. Vi savner tiltakene knyttet til en konto for langsiktig aksjesparing og bedre rammevilkår for aksjesparing til ansatte.

Samtidig foreslår regjeringen i sin skattereform å øke utbytteskatten og innføre skatt på finansielle tjenester. Dette vil kunne motvirke den lille fordelen en redusert formueskatt gir og er uheldig for privat sparing i enkeltaksjer.

En rask beregning viser at skatteregningen for småsparerne på Oslo Børs kan øke med 200 millioner kroner som følge av økning i utbytteskatt. I 2014 betalte selskapene notert på Oslo Børs 105 milliarder kroner i utbytte. Med samme utbyttenivå og dagens privat eierandel på Oslo Børs vil skatteregningen til norske småsparere på Oslo Børs øke med om lag 200 millioner kroner om utbytteskatten økes fra 27 til 32 prosent.