Statistikk for tredje kvartal 2015

Tredje kvartal 2015 var det svakeste kvartalet på Oslo Børs siden 2011 med et fall på 7,5 prosent. Dette satt sitt preg på verdien av nordmenns porteføljer som falt fra 74 milliarder kroner i andre kvartal til 66 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal. Menn opplever igjen et større fall i sine investeringer enn kvinner når markedene svinger. Antall aksjonærer har også falt tilbake, men her er det helt andre grunner som spiller inn.

I tredje kvartal 2015 er det til sammen 340 273 personer som eier aksjer i Norge. Dette er en nedgang på 5000 personer fra forrige periode. Men selv om det har vært urolig i aksjemarkedene den siste tiden, ligger nok forklaringen igjen i antall selskaper som har forsvunnet fra Oslo Børs, uten at nye har kommet til i perioden. Blant annet ser vi REC Solar ASA som forsvant med over 4000 aksjonærer og Northern Offshore Ltd med nærmere 1500 aksjonærer. 60 prosent av privatpersoner i Norge eier kun en aksje. Bortfall av enkeltselskaper blir dermed tydelig i statistikken over privat eierskap i Norge. Med flere selskaper som har annonsert planer om børsnotering innen årsslutt er det ikke utenkelig at vi får en vekst i antall  privatpersoner som eier aksjer innen utgangen av året.

Ser vi på de ulike fylkene i Norge har fallet i verdi og antall aksjonærer igjen vært størst i Rogaland og Hordaland sammenlignet med samme periode i fjor. Det er sterk sammenheng mellom lokal tilhørighet og hvor mann investerer. Som vi så også i forrige statistikk har den lave oljeprisen slått ekstra hardt ut her, i og med aksjonærene i disse områdene blant annet investerer i selskaper som er lokalt forankret og har er eksponert mot oljeprisfallet. Nordland og Troms har falt tilbake som følge av delisting av Hurtigruten når vi ser år mot år.

DNB (DNB) og Storebrand (STB) er selskapene som har opplevd en sterk økning i antall aksjonærer i tredje kvartal, mens Gjensidige (GJF) opplever størst tilbakegang. Norsk Hydro (NHY) og Yara International (YAR) pekte seg ut som favoritter i forrige kvartal i antall aksjonærer. Disse faller mest tilbake i verdi av nordmenns porteføljer i tredjekvartal. Dette er selskaper som er spesielt påvirket av fallet i råvarepriser og usikkerhet rundt global vekst gjennom perioden. Veidekke stiger dermed på rangeringen, mens holder Orkla (ORK) og AF Gruppen (AFG) seg stabil på selve listen men merker seg ut som selskaper som også har gitt spesielt god avkastning i perioden.

Full oversikt over tall og utvikling blant private aksjonærer i Norge for tredje kvartal finner du her