Makrokonkurransen 2016

Er du landets beste makroelev? Torsdag den 10. desember publiseres Makrokonkurransen 2016. Dette er den eneste konkurransen i landet for elever i videregående skole når det gjelder å skrive den beste makroøkonomiske analysen.

AksjeNorge har som formål å stimulere til økt kunnskap om og interesse for aksje- og verdipapirmarkedet blant befolkningen i Norge. Kunnskap om makroøkonomiske forhold er viktig for å forstå hva som påvirker markedene. Hvert år engasjerer Makrokonkurransen elever og lærere over hele landet, med oppgaver som gir elevene mulighet til å teste sine fagkunnskaper på områder som er dagsaktuelle og hvor elevene kan kombinere fagkunnskap med innsikt i aktuelle politiske og samfunnsøkonomiske forhold.

Torsdag 10. desember publiseres konkurransen med to alternative oppgaver som elever kan velge mellom. Elever kan velge å skrive oppgaven selv eller i grupper på inntil tre personer. Les mer om reglene for Makrokonkurransen.

Hvem bør delta?

AksjeNorge oppfordrer alle elever på andre eller tredje året i Videregående skole med spesiell interesse for samfunnsøkonomi å delta. Oppgavene vil være basert på dagsaktuelle temaer som lett kan knyttes opp mot pensum i samfunnsøkonomi. Tidligere deltakere har hatt glede av å arbeide med oppgavene, hvor pensum brukes til praktisk oppgaveløsning. Vinnerne av konkurransen får både diplom og premie. Som vinner av konkurransen har du dessuten ekstra innsats å vise til ved jobbsøking og lignende fremover.

Hvordan delta

Makrokonkurransen legges ut på denne siden klokken 11:00 den 10. desember 2015. Last ned oppgaven og sett i gang! Dersom du har spørsmål kan du når som helst sende  dette til post@aksjenorge.no. Er du en lærer som ønsker å melde på en hel klasse kan du også gjøre dette ved å sende en mail til samme adresse.

Innleveringsfrist 10. februar 2016. AksjeNorge velger da ut de beste besvarelsene og sender disse til noen av Norges ledende samfunnsøkonomer for vurdering og rangering. Oppgavene (pdf) må være sendt til post@aksjenorge.no innen 23.59 på innleveringsdatoen. Vinneren offentliggjøres i løpet av våren 2016.

Lykke til!