AksjeNorge har i mange år vært arrangør av Makrokonkurransen for VGS-elever, den eneste av slik karakter. Dessverre har vi for 2022 valgt å ikke arrangere slik konkurranse da vi ser på alternative opplegg for elever i VGS.

Om Makrokonkurransen

AksjeNorges Makrokonkurranse er den eneste konkurransen i landet for elever i videregående skole når det gjelder å skrive den beste makroøkonomiske analysen. Konkurransen arrangeres en gang i året og er åpen for alle elever i videregående skole.

Reglene har vært

  • Analysen kan skrives alene eller sammen med inntil to andre (maks 3 elever per lag). Laget må ha et eget navn.
  • Analysen kan være på mellom 1 000 og 2 000 ord, men kvalitet teller mer enn kvantitet. Tabeller grafer og illustrasjoner kommer i tillegg. Disse må være relevante og spesifikt omtales i analysen. Kildehenvisninger må brukes (særlig ved direkte sitat).
  • Du kan velge å skrive oppgave 1 eller 2 – eller skrive begge (det anbefales ikke å skrive to).

AksjeNorge har valgt ut de beste besvarelsene og sendt disse til noen av Norges ledende samfunnsøkonomer for vurdering og rangering. Oppgavene (pdf) må være sendt til post@aksjenorge.no senest på innleveringsdatoen. Vinneren har normalt blitt offentliggjort i juni. Oppgaven utformes på bakgrunn av gjeldende læreplan for samfunnsøkonomi.