AksjeNorges Makrokonkurranse er den eneste konkurransen i landet for elever i videregående skole når det gjelder å skrive den beste makroøkonomiske analysen. Konkurransen arrangeres en gang i året og er åpen for alle elever i videregående skole.

Reglene er som følger

  • Oppgaven blir gitt i desember og innlevering vil være ca. 2 måneder etter publisering.
  • Analysen kan skrives alene eller sammen med inntil to andre (maks 3 elever per lag). Laget må ha et eget navn.
  • Analysen kan være på mellom 1 500 og 3 000 ord, men kvalitet teller mer enn kvantitet. Tabeller grafer og illustrasjoner kommer i tillegg. Disse må være relevante og spesifikt omtales i analysen. Kildehenvisninger må brukes (særlig ved direkte sitat).
  • Du kan velge å skrive oppgave 1 eller 2 – eller skrive begge (det anbefales ikke å skrive to).

AksjeNorge velger ut de beste besvarelsene og sender disse til noen av Norges ledende samfunnsøkonomer for vurdering og rangering. Oppgavene (pdf) må være sendt til post@aksjenorge.no innen 23.59 på innleveringsdatoen. Vinneren offentliggjøres som regel innen påske. Det blir premie og diplom til de tre beste oppgavene.

Oppgaven utformes på bakgrunn av gjeldende læreplan for samfunnsøkonomi.

Oppgavene for Makrokonkurransen 2020 er nå klare >.

Vi vil strekke innleveringsfristen noe i år til 17.mars. Du som er lærer og bruker oppgavene i undervisningsøyemed, bestemmer selv om elevene dine skal ha kortere frist.