Årsstatistikk for 2015

Statistikken for året 2015 er klar. For første gang på lenge ser vi en økning i antall privatpersoner som eier aksjer direkte på Oslo Børs. Statoil, Norsk Hydro og DNB er fortsatt de aksjene med flest private aksjonærer.

klarere aksjer
Antall privatpersoner som eier aksjer har økt i 2015.

De siste årene har vi hatt en jevn nedgang i antall personer som eier aksjer i Norge. I 2015 viser tallene for første gang på lang tid at vi faktisk har en økning i antall private aksjonærer på Oslo Børs.

Utviklingen er godt hjulpet av at vi har fått en historisk lav rente gjennom fjoråret, og vi har blitt tvungne til å se etter alternative steder å investere. Historisk sett gir aksjemarkedet langt bedre avkastning enn for eksempel banksparing. At det nye og spennende selskaper har blitt notert på Oslo børs det siste året har også bidratt.

Tallene viser også regionale endringene fra 2014 til utgangen av 2015. Vi velger med god grunn å investere i selskaper som vi kjenner. Dette sammenfaller ofte med selskaper som har lokal forankring i nærmiljøet. Den nedadgående oljeprisen har påvirket enkelte steder i Norge mer enn andre. Dette ser vi også av den totale verdien i aksjebeholdningen i de samme områdene. Rogaland og Møre og Romsdal har begge opplevd en nedgang i verdi som følge av at de er mer eksponert mot nedgangen.

Det er også vært å merke seg at Buskerud har passert Sør-Trøndelag, Vestfold har passert Østfold og Nordland har blitt passert av Vest-Agder. Årets vinner er Troms som har steget hele to plasser siden 2014.

Last ned Årsstatistikk 2015 – AksjeNorge

Se også tidligere statistikk og meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta disse oppdateringene direkte.