Besvarelser Makrokonkurransen 2016

Det er svært gledelig at elever fra både øst, vest og sør i landet deltok i Makrokonkurransen 2016. Vi har så langt sett besvarelser både fra Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Aust-Agder, Akershus og Oslo.

hit og dit
Får vi besvarelser også fra nord i 2017?

Neste år håper vi riktignok at også det også kommer flere besvarelser fra lenger nord i landet. Enn så lenge koser AksjeNorge seg med både vinterferie og lesing av oppgavene som har kommet inn. Det er fortsatt en lang rekke oppgaver å lese gjennom, men det er tydelig at årets besvarelser holder et høyt nivå og at det er en rekke engasjerte lærere og ikke minst elever rundt omkring i landet.

Endelig sensur og annonsering av en vinner vil skje etter påske og innen 1. mai. Les mer om året jury, som vil bedømme den endelige vinneren av konkurransen.

Første til og med tredje plass i konkurransen premieres med fondsandeler i fondet ODIN Aksje. Det vil bli overrekkelse av premie på Oslo Børs for de som har mulighet til det. Alternativt overrekkes premien per post dersom det av praktiske hensyn er enklere.

Tusen takk igjen til alle som har deltatt og fortsatt god vinterferie!