I anledning kvinnedagen 8. mars

Det finnes ikke spareformer for deg og meg som gir bedre avkastning historisk sett enn å spare i aksjemarkedet. Likevel kommer kvinner dårligere ut enn menn i de fleste undersøkelser om sparing og aksjemarkedet. Den landsdekkende undersøkelsen AksjeNorge nylig gjennomførte viser det samme.

Få kvinner eier aksjer

AksjeNorge er i full gang med å ferdigstille en nasjonal kartlegging av finansiell kompetanse på bakgrunn av en undersøkelse utformet av OECD. Spørsmål knyttet til sparing og investeringer i enkeltaksjer ble lagt til denne undersøkelsen. På spørsmål om hvem som eier aksjer, svarte 11,8% av de spurte kvinnene at de eier aksjer. Dobbelt så mange menn svarte det samme. Nærmere 62% av kvinnene hadde aldri eid aksjer, mot 48% av mennene. At kvinner er mer risikoaverse enn menn er kjent. Likevel svarer ikke kvinner og menn så ulikt på spørsmål om risiko som mann skulle tro i denne undersøkelsen. På spørsmål om hvorfor man ikke sparer i aksjer, svarer kvinner riktignok i noe større grad enn menn at de frykter tap. Men den største grunnen til at kvinner ikke investerer i aksjer er mangel på egen kunnskap.

Mangel på kunnskap

Hele 55% av kvinnene som deltok i undersøkelsen og som ikke eier aksjer oppgir mangel på kunnskap som hovedgrunn til å ikke spare i enkeltaksjer. Kvinner oppgir i dobbelt så stor grad som menn at de verken kjenner til hvordan mann handler aksjer, hva som påvirker aksjekurser eller har nok kjennskap til hvilke selskaper som er notert på Oslo Børs. Over halvparten av de spurte kvinnene oppgir dessuten at de ikke har kjennskap til avkastning i aksjemarkedet. Menn har til gjengjeld mye mer kjennskap om nettopp den avkastningen som finnes ved å investere på denne måten.

Bli bevisst og ta initiativ

I anledning kvinnedagen er dermed AksjeNorge’s oppfordring til kvinner enkel: Ta initiativ til å tilegne deg den nødvendige kunnskapen og øk din sparebevissthet. Dersom du skal sikre langsiktig god avkastning for dine sparepenger er aksjemarkedet et naturlig sted å gjøre seg kjent. Du trenger ikke store summer for å kjøpe et par aksjer i et selskap du har troen på vil lykkes i over tid. Kom i gang og lær underveis. Og som et absolutt minimum, kom i gang med månedlig fondssparing. Selv små beløp kan bli store over tid.

Solfaktor 50 anbefales dersom du har en drøm om en lang alderdom med turer til varmere strøk. Med økt kunnskap og sparebevissthet sikrer du i større grad at dette ikke bare forblir en drøm, men at du faktisk kan få mulighet til å realisere det du har drømt om – med senkede skuldre.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for flere oppdateringer om aksjesparing fra AksjeNorge, og ikke minst resultatene fra den nasjonale kartleggingen som publiseres 12. april.