Flere sparer i aksjer – fra alle deler av landet

Statistikken for første kvartal 2016 er klar. Trenden fra utgangen av 2015 fortsetter: Etter lengre tid med nedgang i privat eierskap i Norge, er det en jevn økning i antall privatpersoner som eier aksjer. Orkla tar et skritt opp, og er nå den nest mest verdifulle aksjen i nordmenns portefølje etter Statoil.

Antallet som eier aksjer økte fra 350 906 personer ved utgangen av 2015, til 353 549 personer ved utgangen av første kvartal 2016. Markedet var urolig i perioden, men flertallet har sett dette som en kjøpsmulighet. Økningen i antall er gjeldende for alle aldersgrupper over 18 år, og fra mer eller mindre alle fylker i Norge.

Totalverdien av nordmenns portefølje økte samtidig med marginale 300 MNOK de tre første månedene i år, hvor gjennomsnittsporteføljen falt fra 210 000 til 209 000. Til sammenligning falt hovedindeksen med 5,3 prosent i første kvartal.

Prosentvis har flere menn enn kvinner kommet til aksjemarkedet siden første kvartal 2015 (fra 76,9% til 78,1% av total antall aksjonærer), samt økt sine prosentvise  verdier fra 68,8% til 69,1% av total i samme periode.

På selskapssiden har DNB og Yara tiltrukket seg de fleste private aksjonærer det siste året. REC, Storebrand og Telenor har også fått økt interesse. Statoil, Hydro, Orkla, Gjensidige og Norske Skog har en tilbakegang i antall. Verdimessig har Orkla hatt den største økningen i nordmenns portefølje det siste året. De er nå det nest mest verdifulle selskapet vi eier, etter Statoil.

Utover en generell økning i antall aksjonærer i så og si alle fylker, har Sør-Trøndelag klatret på fylkesrangeringen både fra første kvartal 2015 og ved utgangen av 2015. Buskerud faller dermed ett hakk tilbake ettersom Sør-Trøndelag blir det femte største aksjefylket i Norge.

Last ned Statistikk første kvartal 2016 – AksjeNorge

Du kan også lese tidligere statistikk ved å følge denne lenken.

Har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt på post@aksjenorge.no.