AksjeNorge utarbeider kvartalsvis og årlig statistikk knyttet til privatpersoners aksjesparing i Norge bakgrunn av tall fra Euronext VPS (Verdipapirsentralen) og Oslo Børs. I tillegg til å se på antall aksjonærer og verdier finner du her statistikk på selskaper og demografiske forskjeller i privatpersoners sparing i enkeltaksjer.

2021

NY: Statistikk – Andre Kvartal 2021

NY: Visuell oppsummering (infografikk) – 2 kvartal 2021

NY: Grafpakke AksjeNorge – 2 kvartal 2021

NY: Statistikk – Grønne aksjer – Andre Kvartal 2021

Grafer om diversifisering – publisert 1. mai 2021 >

AksjeNorge Statistikk Q1 2021 – Grafpakke

Statistikk – Første Kvartal 2021 (ver2)

2020

Statistikk – Årsrapport for 2020 (lang versjon) >

Last ned infografikk for 2020 >

Grafpakke i powerpoint for 2020 (husk kilde!) >

Statistikk – Tredje Kvartal 2020 (final)

Last ned infografikk for Q3 2020 >

Statistikk – Andre Kvartal 2020 (full versjon)

Statistikk – Andre Kvartal 2020 – Utvalgte aksjer

Statistikk – Grønne aksjer per 26 mai 2020 >

Statistikk første kvartal 2020 – AksjeNorge >

Last ned infografikk for Q1 2020 >

2019

Statistikk – Årsrapport 2019

Statistikk andre kvartal 2019 – AksjeNorge

Statistikk første kvartal 2019 – AksjeNorge

2018

Årsrapport 2018 – AksjeNorge

Statistikk tredje kvartal 2018 – AksjeNorge

Statistikk andre kvartal 2018 – AksjeNorge

Statistikk første kvartal 2018 – AksjeNorge

2017

Årsstatistikk 2017 – AksjeNorge

Statistikk tredje kvartal 2017 – AksjeNorge

Statistikk andre kvartal 2017 – AksjeNorge

Statistikk første kvartal 2017 – AksjeNorge

AksjeNorge – Statistikk porteføljer og antall aksjer 2011 til 2016

2016

Årsstatistikk 2016 – AksjeNorge

Statistikk tredje kvartal 2016 – AksjeNorge

Statistikk andre kvartal 2016 – AksjeNorge

Statistikk første kvartal 2016 – AksjeNorge

2015

Årsstatistikk 2015 – AksjeNorge

Tredje kvartal 2015 – AksjeNorge

Andre kvartal 2015 – AksjeNorge

Første kvartal 2015 – AksjeNorge

2014

Årsstatistikk 2014 – AksjeNorge

2013

Årsstatistikk 2013 – AksjeNorge

Du kan også motta disse rapportene direkte ved å melde deg på AksjeNorges nyhetsbrev. Har du spørsmål til statistikken, eller ønsker andre tall om nordmenn og nordmenns aksjeinvesteringer, kontakt post@AksjeNorge.no.

.e