Vinneren av Makrokonkurransen 2016

Årets førsteplass i Makrokonkurransen 2016 går til Aleksander Ragnvaldsen ved Oslo Handelsgymnasium for hans oppgave «Dypdykk for kronekursen». Vi gratulerer!

Juryen var samstemt om årets vinner, og begrunner avgjørelsen med gode redegjørelser, kreativ kildebruk og en oppgave som viser at eleven har meget god forståelse av faget.

Oppgaven gir en god oppsummering som viser at kandidaten har meget god forståelse av de ulike kreftene som påvirker ulike makrostørrelser og valutakurser. Kjetil Melkevik, HolbergFondene, medlem av årets jury

«Jeg er veldig interessert i samfunnsøkonomi og setter jeg stor pris på å bli utropt som vinner i denne konkurransen,» sier Aleksander Ragnvaldsen da han ble kjent med avgjørelsen. Som vinner av konkurransen får Ragnvaldsen fondsandeler i fondet ODIN Aksje, samt mulighet til å besøke Oslo Børs for en omvisning og presentasjon sammen med vinnerne av andre- og tredjeplassen. Alle deltakere i konkurransen mottar diplom for sin deltakelse.

Skolen som utmerket seg

For første gang siden Makrokonkurransen ble etablert, var det elever fra en og samme skole som bemerket seg på pallen. Også andre og tredjeplassen gikk i år til elever ved Oslo Handelsgymnasium (OHG). Oppgaven «Økende arbeidsledighet» av Oscar Andreas Nordèn kom inn til en sterk andre plass, med oppgaven «Den norske krone – i krisesone?» av Marius Stabell Eriksen og Aksel Kolstad like etter på en tredjeplass. AksjeNorge valgte dermed å undersøke med skolen selv, for å finne ut hvordan de har gått frem i å løse oppgaven.

Fagkoordinator for de økonomiske fagene på OHG, Aleksander Tysseng, sier at årets oppgaver passet perfekt for temaene som ble undervist akkurat rundt tidspunktet for konkurransen. «De traff det elevene var opptatt av i vinter, nemlig oljepris, økende ledighet og fremtiden for norsk økonomi,» sier Tysseng, som begrunner OHG’s sterke resultater videre med at «Resultatene reflekterer det vi vet – at vi har knallflinke, interesserte og reflekterte elever, som har god kontroll på fag og på verden utenfor skolen. Vi er dessuten heldige – vi har en rekke økonomilærere med lang erfaring fra næringsliv, forskning og undervisning, noe som gir oss et sterkt fagmiljø. Det bidrar uten tvil til engasjementet vi ser rundt økonomifagene.»

En av økonomilærerene ved OHG er Trine Skarholt. Hun har blant annet undervist i samfunnsøkonomi for årets vinner, og sier følgende om hvorfor akkurat OHG utmerket seg i år «Våre elever har vært med i denne konkurransen i flere år, men tidligere har det kun vært de ivrigste elevene som har deltatt. I år var oppgavene mer aktuelle og relevante i forhold til kompetansemålene i faget. Vi ønsket at elevene skulle få skrivetrening så vi oppfordret flest mulig til å delta. De fikk tid på skolen til å skrive. Undervisningen har selvsagt også berørt problemstillingene i oppgaven.»

Både Skarholt og Ragnvaldsen trekker også frem «FLAKS»-prinsippet som brukes i økonomiopplæringen på skolen som et av suksesskriteriene. «På Oslo Handelsgymnasium har vi et stort fokus på å bruke grafiske modeller til å forklare samfunnsøkonomiske sammenhenger. Vi lærer også en bestemt struktur til å forklare disse grafiske modellene som vi kaller «FLAKS»-prinsippet (Forutsetninger, akser, kurver, likevekt, skifte, ny likevekt)» sier Ragnvaldsen.
«Vi driver systematisk skriveopplæring der de grafiske modellene er integrert. «FLAKS»- prinsippet er en del av dette. Prinsippet er utviklet av Tysseng Reytz, så akkurat dette er trolig litt unikt for oss» legger Skarholt til.

AksjeNorge synes selvsagt det er spesielt hyggelig at årets vinner trekker frem aksjesparing som læringsform.

For min egen del har jeg investert litt i aksjer i snart halvannet år. Dette har bidratt til at jeg har fulgt en del med på finansrelaterte nyheter, og dannet en interesse for makroøkonomi.
Aleksander Ragnvaldsen, elev OHG og vinner av Makrokonkurransen 2016

Last ned og les besvarelsene

Vinnerbesvarelse Makrokonkurransen 2016 – Dypdykk for kronekursen

Andreplass Makrokonkurransen 2016 – Økende arbeidsledighet

Tredjeplass Makrokonkurransen 2016 – Den norske krone i krisesone

Tusen takk!

Avslutningsvis vil AksjeNorge med jury gjerne takke alle lærere og elever som har engasjert seg i årets Makrokonkurranse. Samtlige besvarelser fra store deler av landet har hatt et jevnt over høyt nivå. Vi ser allerede frem til Makrokonkurransen 2017 som publiseres i desember 2016.