AksjeNorges Makrokonkurranse er den eneste konkurransen i landet for elever i videregående skole når det gjelder å skrive den beste makroøkonomiske analysen. Konkurransen arrangeres en gang i året og er åpen for alle elever i videregående skole.

Reglene er som følger

  • Oppgaven blir gitt i begynnelsen av desember og innlevering vil være ca. 2 måneder etter publisering.
  • Analysen kan skrives alene eller sammen med inntil to andre (maks 3 elever per lag). Laget må ha et eget navn.
  • Analysen kan være på mellom 1 500 og 3 000 ord, men kvalitet teller mer enn kvantitet. Tabeller grafer og illustrasjoner kommer i tillegg. Disse må være relevante og spesifikt omtales i analysen. Kildehenvisninger må brukes (særlig ved direkte sitat).
  • Du kan velge å skrive opppgave 1 eller 2 – eller skrive begge.

AksjeNorge velger ut de beste besvarelsene og sender disse til noen av Norges ledende samfunnsøkonomer for vurdering og rangering. Oppgavene (pdf) må være sendt til post@aksjenorge.no innen 23.59 på innleveringsdatoen. Vinneren offentliggjøres som regel innen påske. Det blir premie og diplom til de tre beste oppgavene.

Oppgaven utformes på bakgrunn av gjeldende læreplan for samfunnsøkonomi.