Aksjesparing når rekordhøye nivåer

Statistikken fra andre kvartal 2016 er klar. Stadig flere sparer i aksjemarkedet og verdiene av privatpersoners aksjebeholdning er rekordhøy.

Antall personer og rekordhøye verdier

Utviklingen i antall privatpersoner som eier aksjer snudde i fjor sommer. Siden da har andelen personer som sparer i aksjer vokst jevnt og trutt. Privatpersoner eier nå 4,04% av aksjene på Oslo Børs. En så høy andel har vi ikke sett siden 2009.

verdiutvikling 2Verdien av privatpersoners aksjebeholdninger økte med hele 5,5 milliarder kroner i andre kvartal. Spesielt privatpersoner i alderen 40 til 59 har økt sine verdier, mens det har vært en prosentvis tilbakegang i aldersgruppen over 60 år. Gjennomsnittsporteføljen har vokst 6,4 prosent til 223.500 kroner, fra 210.000 kroner ved nytt år. Til sammenligning har Hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,2 prosent i samme periode.

Last ned hele rapporten – Statistikk andre kvartal 2016 – AksjeNorge

Fylker og kommuner

Privatpersoner har økt sine verdier i aksjer i samtlige fylker i Norge. Men Oslo og Akershus er de to fylkene som har hatt størst verdiutvikling på hele 2,5 milliarder samlet sett. Sør-Trøndelag peker seg ut som det fylke med mest økning i interesse for å spare i aksjer, med en tilsvarende god verdiutvikling. Blant byene er det ikke bare boligmarkedet som stiger i verdi i Oslo. Også snittverdien på nordmenns aksjeporteføljen har vokst mest her. Kristiansand følger på en andreplass når det gjelder verdiøkning, og går dermed forbi Ålesund på topp ti listen over kommuner med de største aksjeverdiene.

Selskapene

Blant selskapene har Hydro, Yara og Norske Skog hatt den største tilbakegangen i antall aksjonærer mot samme tid i fjor. DNB har hatt den største økningen. Storebrand, Telenor og Gjensidige har også tiltrukket seg et betydelig antall nye private aksjonærer siden første kvartal 2015.

Nordmenn har flest verdier plassert i Statoil. Orkla fortsetter på en sterk andre plass. Gjensidige har klatret for første gang på lenge, til fordel for Telenor som har falt tilbake. AF Gruppen har hatt den største verdiøkningen i privatpersoners portefølje. Og imens DNO har forsvunnet fra topp ti listen over selskaper vi har plassert de største verdiene i, gjør Marine Harvest en sterk entre på en 9. plass. Dette er i tråd med den sterke utviklingen som sjømat har hatt på Oslo Børs det siste året.

Flere menn enn kvinner eier aksjer. Ser vi utelukkende på menn er dermed topp ti listen over selskaper med de største aksjeverdiene relativt lik. Ser vi utelukkende på kvinner, ville topp fem vært identisk, med henholdsvis Hydro, Yara, Sparebank 1 SR-Bank, Ekornes og Veidekke fyller de neste fem plassene.

Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt på post@AksjeNorge.no