Børsmåneden september

September har historisk sett vært den dårligste måneden på Oslo Børs. I snitt har Børsen falt med 1,7% i denne måneden. I det vi legger september bak oss, ser det likevel ikke så aller verst ut på Oslo Børs – uro i finansbransjen til tross.

Aksjemarkedet har gitt en veldig god avkastning til langsiktige investorer fra begynnelsen av 1980-tallet og frem til i dag. I gjennomsnitt har 8 av 12 måneder i året gitt positiv avkastning på Oslo Børs i denne perioden. Men fire måneder skiller seg ut i negativ retning. September har vært den svakeste måneden med et gjennomsnittlig fall på 1,7%, og er dermed berettiget navnet «årets verste børsmåned». Et stykke bak følger juni, august og november, som alle har røde tall å vise til.

september-2
Snittavkastning per måned på Oslo Børs

De verste septembermånedene var i 1990, 2001, 2002 og 2008. Til sammen har disse fire årene har bidratt sterkt til at september skiller seg ut som den dårligste måneden. Aller verst var det i 2008 hvor finanskrisen medførte et fall på over 25%. Ser vi på ukene, er det uke 38 som historisk sett har gjort det verst med et fall på 0,9%.

Det er dessverre ikke et eksakt svar på hvorfor det er slik. Selv om markedet til tider er preget av  usikkerhet, er det ingen som vet på forhånd når kriser intreffer, eller når vi får dager eller måneder med kraftige fall. Ingen visste til eksempel den 10. september, at det dagen etter skulle skje en terrorhandling uten sidestykke dagen etter som ville prege verden i lang tid etterpå – både i markedene eller ellers. Andre forklarer en generell nedgang i september med selskapsresultater og skolestart.

Tommelfingerregelen er uansett å ikke ha et kortsiktig syn når mann investerer i aksjemarkedet; tenk langsiktig. Følger mann de kortsiktige svingninger for tett risikerer mann å selge på bunn og kjøpe på topp. Sist ut var Brexit, hvor markedet reagerte med sjokk. Men det hentet seg godt inn igjen på under en uke.