Aksjesparing når nye høyder

Aksjestatistikken fra tredje kvartal 2016 er klar. Ikke siden 2005 har en større andel av verdiene på Oslo Børs vært eid av privatpersoner i Norge.

Antall personer og rekordhøye verdier

Utviklingen i antall privatpersoner som eier enkeltaksjer på Oslo Børs snudde sommeren 2015 etter flere år med nedgang. Ved utgangen av tredje kvartal 2016 eide 355 960 privatpersoner aksjer i Norge til en verdi av 82,5 milliarder kroner. Det tilsvarer 4,15 prosent av verdiene på Oslo Børs og ikke siden 2005 har en større andel av markedsverdiene på Oslo Børs vært eid av privatpersoner.

Gjennomsnittporteføljen i Norge har økt til 231.800 kroner innen utgangen av tredje kvartal, mot 210.000 ved nyttår 2016.

År mot år ser vi at i absolutte tall eier færre kvinner og menn under 18 år aksjer, mens flere strømmer til i alle aldere over 18 år. Det er aldersgruppen 60-80 som øker sitt aksjeeierskap mest, mens aldersgruppen 30-39 ligger på andreplass blant både kvinner og menn. Aldersgruppen 30-39 eier litt mer av aksjebeholdningen mot forrige kvartal 2016, på bekostning av aldersgruppen over 80 år. Det er også aldersgruppen 60-80 år som opplever størst økning i aksjeverdi, tett etterfulgt av aldersgruppen 50-59.

Last ned hele rapporten – AksjeNorge statistikk tredje kvartal 2016

Fylker og kommuner

nordland-bodo
Alle fylker i Norge opplever en økning i antall aksjonærer og børsverdier blant befolkningen. (Her fra Bodø, Nordland)

Spesielt gledelig er det at det har vært en økning i både antall aksjonærer og verdiene av aksjonærenes porteføljer i samtlig fylker i landet mot samme tid i fjor. Blant fylkene har Troms har steget to plasser på fylkesoversikten det siste året og opplevd en formidabel økning i antall aksjonærer. Tromsø har dermed også kommet tilbake på kommunenes topp 10 liste målt både i antall og verdi. Befolkningen i Buskerud har også opplevd en fin verdiøkning, men er samtidig den av fylkene som har falt tilbake to plasser på oversikten.

Snittporteføljen i Bærum har økt mest i verdi, etterfulgt av Oslo og Asker. Også trøndere har hatt en god økning i sin portefølje, med Bergen og Fredrikstad som byer med mer enn 40.000 gjennomsnittlig vekst i sine porteføljer.

Selskapene

Målt i antall aksjonærer har Hydro hatt den største tilbakegangen mot samme tid i fjor. Gjensidige og Norske Skog har også hatt en nedgang i antall eiere. DNB har hatt den største økningen. Yara og REC Silicon har også tiltrukket seg et betydelig antall nye private aksjonærer siden tredje kvartal 2015.

Ser vi på verdi, har Orkla har steget forbi DNB siden tredje kvartal i 2015, og har gitt en fin utvikling til eiere med en 35 % økning i markedsverdi i perioden. Statoils verdi av nordmenns portefølje har også økt betraktelig gjennom det siste året, i tråd med en styrket olepris.

Gjensidige har klatret oppover på topp 10 listen målt i verdi, til fordel for Telenor som har falt tilbake fra en fjerde plass. AF Gruppen og Marine Harvest er også blant selskapene som har klatret på listen. Yara og Veidekkes andel av verdiene til privatpersoner på Oslo Børs har falt tilbake målt i kroner og øre.

Last ned hele rapporten – AksjeNorge statistikk tredje kvartal 2016

Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt på post@AksjeNorge.no