Nå kommer årsrapportene

Vi er inne i en spennende og viktig del av børsåret: Tiden hvor børsnoterte selskaper publiserer sin årsrapport og avholder sine generalforsamlinger. Når det gjelder årets årsrapporter, er det spesielt to nye forhold du kan være oppmerksom på når du leser denne.

Bare i mars er det 43 selskaper notert på Oslo Børs som kommer med sin årsrapport som inneholder regnskapsoppstilling og beskrivende informasjon fra selskaper om året som har gått. Dette er en viktig del av verktøykassen når det gjelder å anse og vurdere et selskaps helse. AksjeNorge har to forhold vi kan anbefale deg å være spesielt oppmerksom på i årets rapportlesing.

Rapportering av samfunnsansvar

I 2015 ble Oslo Børs partner i FNs program for bærekraftige børser gjennom Sustainable Stock Exchange (SSE) initiativet. I samarbeid med Norsk forum for ansvarlig og bærekraftige investeringer (Norsif) utarbeidet Oslo Børs dermed en veiledning om rapportering av samfunnsansvar i tilknytning årsrapportene. Oslo Børs er en av de første børsene i verden til å introdusere en slik veiledning. Som et resultat har Børsen blitt anerkjent av FN, ikke bare for sitt engasjement, men også i arbeidet med iverksette konkrete tiltak i retning av mer ansvarlige investeringer.

Den er også et godt hjelpemiddel for selskaper allerede engasjert i slike tiltak til å synligjøre sin ansvarlighet. Samfunnsansvar blir i økende grad lagt vekt på av investorer.

Oslo Børs sin veiledning om rapportering av samfunnsansvar

Ny revisjonsberetning

En gladnyhet for deg som er leser av årsrapporter er også den endrede utformingen av revisjonsberetningen. Fra og med vårens publisering av årsrapporter har rollen til en revisor i utarbeidingen av årsrapporter blitt utvidet.  Revisor har tidligere vært begrenset til å gi en endelig beskrivelse om årsrapporten har eller ikke har blitt gitt anmerkninger i revisjonsarbeidet. Hvilke vurderinger og sentrale momenter revisor har hatt har tidligere ikke vært en del av rapportene, da dette er noe som bare har vært diskutert med selskapets ledelse og styre. Den nye revisorberetningen blitt utvidet til å inkludere akkurat dette. Resultater er en årsrapport som er mer lettlest og som senker kompetansekravet til slutninger om selskapet gjennom de vesentlige regnskapspostene.

Den norske revisorforening har utarbeidet et eget hefte som forteller mer om endringene som er gjort og anbefaler nå at du leser revisjonsberetningen først når du blar gjennom årsrapporten.

Nå bør du lese revisjonsberetningen først – ved Den norske revisorforening

Finanskalenderen til Oslo Børs

På Oslo Børs sine nettsider kan du følge med på all selskapsrapportering i de børsnoterte selskapene i deres Finanskalender. Finanskalenderen forteller deg når årsrapporter publiseres, når generalforsamlinger avholdes og når halv- og kvartalsrapporter legges frem.

Her finner du en oversikt over når selskapene notert på Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market publiserer sin selskapsrapport og andre selskapshendelser.