Status Aksjesparekonto

I løpet av 2017 vil alle nordmenn få mulighet til å etablere en egen konto for langsiktig aksjesparing. Nyheten om Aksjesparekontoen kom med Statsbudsjettet for 2017. Nå venter vi på at nye regler skal vedtas i loven, for at Aksjesparekontoen skal bli en realitet og kunne tilbys fra ulike tilbydere.

AksjeNorge er blant aktørene som har arbeidet lengst for at en slik konto skal bli en realitet. Dette vil gjøre det både enklere og mer oversiktlig for oss alle å spare i både aksjer og aksjefond. Nyheten om Aksjesparekontoen er dermed noe vi har ventet lenge på og som ble dermed svært godt mottatt av stiftlensen.

Noe mer venting

Finansdepartementet har indikert at de ønsker at kontoen skal komme på plass innen utgangen av første halvår i år. Men per i dag er det fortsatt noe uklart når aksjesparekontoen faktisk vil  lanseres. Finansdepartementets høring om forskriftsbestemmelser i skatteloven ble distribuert i slutten av mars og fristen for å komme med innspill satt til 12. mai 2017. At høringen nå er sendt ut, besvart og på vei til å bli behandlet er et godt skritt i riktig retning av endelig kontolansering.

AksjeNorges høringsinnspill

Selv om høringen i seg selv var noe begrenset ettersom mye allerede var vedtatt, var flere sentrale temaer løftet frem. AksjeNorge har basert sitt høringsinnspill på at det skal være enklere og mer gunstig for nordmenn å spare i aksjemarkedet. Blant innspillene våre vektlegger vi enkel informasjon fra tilbydere til kunden. Vi ønsker samtidig at mest mulig skal inkluderes i aksjesparekontoen for at sluttbrukeren ikke skal måtte forholde seg til alt for mange regler og ulike kontoer som en del av sin totale spareportefølje. Dette vil også likestille privatpersoner med profesjonelle aktører i større grad. Ettersom høringen fokuserte på tekniske løsninger, foreslår vi først og fremst at det teknisk åpnes for dette i denne omgang.

Samtidig anbefaler vi at det allerede nå settes en evalueringsdato frem i tid, hvor det også evalueres hvor vidt utbytte, andre aksjer og andre fond bør inngå i ordningen for å gjøre aksjesparekontoen enda mer gunstig å spare i – ikke bare teknisk, men også skattemessig.

Hold deg oppdatert

AksjeNorge har etablert en egen side hvor du kan holde deg oppdatert på utviklingen av aksjesparekontoen. Her finner du informasjon om høringen og lenker til høringsbesvarelser. Du kan også abonnere på vårt nyhetsbrev ved å melde deg på via våre nettsider.

Les mer om aksjesparekonto her.