Aksjesparekonto fra 1. september

Fra og med 1. september 2017 kan du etablere en egen aksjesparekonto for dine aksjer og aksjefond. Dette er en gunstig løsning for deg som eier både aksjer og aksjefond i dag, samt for deg som planlegger å investere i aksjer og aksjefond fremover.

Endelig løsning tar form

Endelig løsning for aksjesparekonto er i dag behandlet av regjeringen. De har vedtatt at fra og med 1. september 2017 kan du etablere en egen aksjesparekonto for dine aksjer og aksjefond – det vil si fond med en beholdning på 80% aksjer eller mer. I forbindelse med lansering av Aksjesparekontoen vil det være en overgangsregel, hvor du kan flytte din eksisterende beholdning til kontoen uten å realisere gevinst. Dette er spesielt gunstig dersom du har hatt høye latente gevinster over tid. Deretter vil du kunne kjøpe og selge midler innenfor kontoen uten at du må realisere skatt på gevinst. Du kan dessuten ta ut innskuddene dine ut i fra kontoen. Det er først når gevinsten tas ut at skatt trer i kraft. Utbytte på aksjer er ikke med i løsninger, men vil skattlegges som vanlig.

Les nyheten på regjeringen.no

Hvordan gå frem?

I vedtaket heter det at alle banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond skal kunne tilby Aksjesparekonto til sine kunder. Det er heller ikke noe i veien for at du skal kunne ha flere Aksjesparekontoer. Dersom du vil vite mer om hvordan du skal gå frem for å åpne en Aksjesparekonto kan du kontakte din bank, megler eller fondsforvalter for mer informasjon.

Les mer om Aksjesparekonto 

Bakgrunn

AksjeNorge er blant aktørene som har arbeidet lenge for å få på plass en slik løsning. Vi ser dermed frem til at den foreslåtte løsningen blir en realitet. Den nye løsningen vil sidestille privatpersoner med profesjonelle investorer ved at gevinst ved salg av aksjer og aksjefond kan reinvesteres uten å beskattes fortløpende – så lenge det er innenfor den nye kontostrukturen. Dette gjør det enklere for privatpersoner å spare i aksjemarkedet. Ved å gjøre det enklere for privatpersoner å spare i aksjer, vil det bli mer attraktivt å spare i aksjemarkedet fremover.