Aksjepraten: Fronteer Solutions

Hver høst arrangerer Oslo Børs, VPS og AksjeNorge Den store aksjekvelden rundt omkring i Norge. Vi har også en rekke samarbeidspartnere med oss til de ulike byene som bidrar i stor grad til at arrangementet er en suksess. AksjeNorge har benyttet anledningen til å ta en prat med et par av dem i løpet av høsten. Denne gangen har vi møtt daglig leder Atle Christiansen i Fronteer Solutions som tilbyr Faktorfondet Harvest.

Meld deg på Den store aksjekvelden 2017 i Kristiansand, Trondheim, Bergen, Stavanger eller Oslo

1. Dette er andre året dere er med på Den store aksjekvelden. Hvilke forventninger har dere til årets arrangement?

Vi har store forventninger. Vi deltok for første gang i fjor og valgte å snakke om faktorfond som er nokså nytt i Norge, men i rask vekst internasjonalt. Vi opplevde stor interesse blant publikum, og mange kontaktet oss i etterkant for å lære mer om oss og om faktorfond. Det blir morsomt å møte kjente fjes igjen ett år senere for å snakke om hvordan det har gått så langt. Vi merker at kunnskapen om og interessen for faktorfond generelt er høyere nå.

Hva var den beste opplevelsen i fjor?

Publikum – helt klart. Vi opplevde god respons på våre innlegg og hadde mange gode samtaler på stand i pausene. Den første kvelden vi var med, var det kun et fåtall personer i salen som rakk opp hånden da vi spurte om de hadde hørt om faktorfond. Vi ble også oppsøkt på stand fra en som trodde vi kom fra Marine Harvest ASA. Innen avslutningskvelden var det mer enn halvparten av publikum som rakk opp hånden da vi spurte om de kjente til faktorforfond.

2. Dere tilbyr en ny type fondsforvaltning i Norge. Hva er det som skiller dere fra andre?

Faktorfond er en mellomting mellom tradisjonell indeks- og aktiv forvaltning, hvor det er datamaskiner og algoritmer som velger hvilke aksjer vi investerer i. Selv om konseptet ikke er nytt, har faktorfond hittil vært forbeholdt profesjonelle investorer og formuende privatpersoner. Det som er nytt er regnekraft og tilgjengelighet til store datamengder. Vi synes også det er tide at privatpersoner i Norge får tilgang til denne typen forvaltning i et fond

3. Jeg så nylig at dere lanserte fondssparing i Harvest gjennom Vipps. Så spennende! Hvordan kom dere på denne ideen?

Vårt mål har hele tiden vært å gjøre fondssparing enklere og mer tilgjengelig for alle. Vi innså tidlig at Vipps ville bli en populær tjeneste, særlig blant de unge, og prioriterte derfor å utvikle en slik tjeneste. Vi ønsker å møte de unge der de er – på mobilen, på Vipps og i sosiale medier. Vi håper vi med denne tjenesten kan bidra til at enda flere unge kommer i gang med sin langsiktige sparing.

4. Tror du andre vil følge?

Ja, det tror jeg. Det blir stadig viktigere å ligge i front av den digitale utviklingen. Jeg tror også de fleste er opptatt av å gjøre fondssparing enklere og mer tilgjengelig.

5. Har dere andre spennende planer for hvordan dere kan gjøre det enklere for folk å spare?

Ja, men det må forbli en hemmelighet inntil videre.

6. Dere er en utfordrer i markedet. Opplever dere at det fortsatt er en skepsis til å spare i fond generelt eller i faktorfond spesielt?

Jeg opplever ikke at folk er skeptiske, men vil heller si at mennesker er naturlig nysgjerrige. Som en nykommer i et etablert marked vet vi samtidig at det tar tid å bygge tillit og troverdighet. Men jeg må si at jeg er svært positivt overrasket over hvor mange innovatører vi har i vårt lille land. Nå har nesten 1000 nordmenn tatt et bevisst valg om å spare i Harvest. Og dette helt på egen hånd, uten råd fra banken eller andre investeringsrådgivere. Det er gøy å se at nordmenn er såpass selvstendige ved valg av sine investeringer. Som en liten, uavhengige aktør er vi avhengig av våre ambassadører, og vi er ydmyke og takknemlige for at mange har valgt Harvest.

7. Har dere planer om å lansere andre fond med andre strategier?

Harvest er et globalt fond hvor vi i dag benytter fem faktorer som vi vektlegger likt. Vi startet med dette fondet fordi vi mener det er satt sammen på en måte som passer til folk flest. Bruk av flere faktorer bidrar til å spre risiko med mål om en jevnt god avkastning over tid til en lav pris. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre metoder og modeller, og på litt sikt kan det være aktuelt å etablere fond hvor vi legger større vekt på enkeltfaktorer som til enhver tid er «i form».

8. 2017 er selve spareåret, med mange nye initiativer fra myndighetene. 1. september kan alle nordmenn åpne en egen aksjesparekonto. Hva tror du det har å si for aksjesparing i Norge?

Jeg tror Aksjesparekonto vil bidra til å øke bevisstheten rundt aksjesparing i Norge. Mange tror bevisst sparing og investeringer er forbeholdt de få – spesielt i aksjemarkedet. Aksjesparekontoen vil løfte samtalen om sparing, og på sikt kunne føre til at flere velger å spare i aksjefond eller enkeltaksjer.

Meld deg på Den store aksjekvelden 2017 i Kristiansand 4. september og møt Fronteer Solutions med flere.