Aksjepraten: Sparebanken Sør

Hver høst arrangerer Oslo Børs, VPS og AksjeNorge Den store aksjekvelden rundt omkring i Norge sammen med våre samarbeidspartnere. AksjeNorge har benyttet anledningen til å ta en prat med et par av dem vi ser på scenen og på stand i løpet av høsten. Denne gangen har vi møtt leder for Sparebanken Sør Markets, Lars Olav Laurendz.

Meld deg på Den store aksjekvelden 2017 i Kristiansand, Trondheim, Bergen, Stavanger eller Oslo

1. Det er noen år siden Den store aksjekvelden ble arrangert i Kristiansand sist. Hvilke forventninger har dere til årets arrangement?

Den store Aksjekvelden har vært et populært arrangement, spesielt for våre aksjekunder. Med nyheten Aksjesparekonto på programmet retter også årets aksjekveld seg vel så mye mot alminnelige fondssparere. Vi håper og tror derfor at mange kunder vil benytte anledningen til å delta.

2. Du skal holde innlegget «Aksje- og fondssparing i vår region». Tror du aksjeinteressen har endret seg i regionen siden forrige aksjekveld?

Ja, mye har skjedd de siste årene. Som landsdelens største finansielle rådgiver er vi glade for å se at kundene blir mer og mer åpne for langsiktig sparing i aksjer. En del personer ordner dette selv gjennom tradisjonell aksjehandel i nettbanken, men den store interessen for aksjer vokser nå frem via fondsområdet. Derfor lanserer vi en egen fondsportal for mobil- og nettbank i løpet av høsten. Vi mener vi ser et sunnhetstrekk: nemlig at husholdninger og private investorer er opptatt av å balansere sparingen mellom aksjer og renter opp mot både tidshorisont, formål og personlig risikotoleranse.

3. Kan du si noe om hvordan dere opplever at privatpersoner i Agder foretrekker å forvalte sine sparepenger?

Det varierer. De fleste av våre sparekunder i både Telemark, Agder og Rogaland er opptatt av trygghet, men ønsker seg samtidig en fornuftig avkastning. Vi bruker derfor tid sammen med dem på å kartlegge og forklare risikoaspekter. En viktig utfordring i rådgivningen er å vurdere den enkelte sparekunden sin risikotoleranse opp mot ulike plasseringsalternativer. Moderne sparekunder ønsker dessuten å forstå produktene de tar i bruk, og det mener vi er et godt utgangspunkt. For de fleste er innskudd og fond mer enn godt nok, mens enkelte foretrekker en mer aktiv sparing via aksjehandel. Skattefordelene i Aksjesparekonto får nok også en del oppmerksomhet, siden den kommer som et tilleggsgode til den sparingen man allerede har.

4. Aksjesparekontoen trer i kraft allerede 1. september. Hva tror du det har å si for aksjesparing i Norge fremover?

Stortinget har gjennom Aksjesparekonto ment å legge til rette for at privatpersoner skal spare mer i aksjer, og nettopp det tror jeg kommer til å skje de neste årene. Fokuset på sparing vil sannsynligvis øke sparingen samlet sett også, heldigvis får en vel si.

5. Er det annet du tror vil være viktig for at flere velger å spare i aksjer og fond?

For våre kunder vil nye portaler via nettbanken og mobil bli lansert sammen med Aksjesparekonto denne høsten. Selvbetjente løsninger er viktige for at spareproduktene skal bli lettere tilgjengelig for kundene, og bidrar til å øke både interessen og kunnskapen om produktene. I løpet av høsten kommer også IPS 2.0. Det er en sparekonto for pensjonssparing, der man får skattefradrag for inntil 40.000,- per år. Dette vil sammen med Aksjesparekonto trekke mye oppmerksomhet rundt sparing i aksjer og fond.

6. Opplever dere mange kundehenvendelser i forbindelse med lansering av Aksjesparekonto?

Stadig flere kontakter oss, og en del av dem er utålmodige etter å komme i gang. Men det er ingen hast, overgangsordningen for å flytte eksisterende aksjer og aksjefond inn i Aksjesparekontoen løper ut hele 2017.

7. Du følger også både rente- og valutamarkedet tett på gjennom arbeidsuken. Mange av oss lurer jo på om sommerferien kan bli billigere til neste år som følge av sterkere krone, eller om rentene på boliglånet vil holde seg lavt lenge. Hva venter du vil være de viktigste driverne i disse markedene utover høsten? Hva skal vi følge med på?

Fremtiden kan ingen spå, det vet alle som sparer i aksjer. Men vi tror vi ser noen tegn til positiv utvikling. Den norske kronen har lenge vært svak, som en konsekvens av lavere oljepris og dermed nedbemanning i oljerelaterte bransjer. Den siste tiden har arbeidsmarkedet bedret seg igjen, og den norske økonomien er inne i en mer positiv utvikling. Dette gjelder også hos våre handelspartnere. Det vil sannsynligvis bety at norske forbrukere får bedret økonomi fremover, vi unngår et stort boligprisfall og – som du spør om – kronen vil styrke seg fremover. Det blir nok billigere for nordmenn å reise til utlandet, men også dyrere for utlendinger å reise til Norge.

8. Helt til slutt; Du holder til i den byen de fleste av oss forbinder med ren sørlandsidyll. Hvordan havnet du i Kristiansand, og er det like idyllisk året rundt?  

Riktig nok bor jeg i Grimstad, som er en av de vakreste små byene langs Sørlandskysten. Men Kristiansand er mitt arbeidssted, og her er det liv i gatene året rundt. Her i byen foregår mangt og meget innen både næringsliv og akademia, ofte i høyt tempo. Karikaturen av en sørlending viser gjerne at her går alt så langsomt, men det er mildt sagt en sannhet med modifikasjoner. Idyllen er allikevel der, hele året.

Meld deg på Den store aksjekvelden 2017 i Kristiansand 4. september og møt Sparebanken Sør med flere.