Aksjepraten: DNB Teknologi

Hver høst arrangerer Oslo Børs, VPS og AksjeNorge Den store aksjekvelden rundt omkring i Norge. AksjeNorge har benyttet anledningen til å ta en prat med et par av dem vi ser på scenen og på stand i løpet av høsten. Denne gangen har vi møtt fondsforvalter Erling Kise i DNB Teknologi.

Meld deg på Den store aksjekvelden 2017 i Trondheim og møt DNB Teknologi med flere

1. Dette er første gang du en med på Den store aksjekvelden 2017. Hvilke forventninger har du til arrangementet?

Det er gøy å være med. Det skjer så mye, og utviklingen går så fort. Jeg håper jeg kan gi noen innspill og eksempler på hvordan vi tar dette ut i vårt fond DNB Teknologi og kanskje kan inspirere enda flere til å se muligheter i det vi nå står midt opp i –  Digtal disrupsjon.

2. DNB Teknologi holder innlegget «Digital disrupsjon» i Trondheim.  Hvilke teknologisk utvikling tror du Trondheim bør følge spesielt godt med på de neste 5 – 10 årene for å opprettholde sin tittel som Teknologibyen i Norge?

Miljøet i Trondheim i og rundt NTNU har tatt en posisjon i Norge og er svært kompetente og innovative på mange områder. Den største trusselen for å holde posisjonene vil ikke komme fra andre steder i Norge, men fra globale spillere, aktører og institusjoner  akkurat slik bedriftene opplever i dag, tenker jeg. Slik vi ser det nå så er kunstig intelligens og maskinlæring de viktigste trendene vi ser i teknologibransjen og kompetanse innen dette feltet vil oppleve kraftig økt etterspørsel.

3. Er det annen utvikling for at Norge som land skal bemerke seg internasjonalt når det gjelder ny disruptiv teknologi i tiden som kommer?

Vi kan hevde oss og det vokser frem mye spennende i Norge. Se bare Vipps og interessen vi  opplever for DNB NXT som samler grundere og investorer.  Nøklen er kanskje som med Vipps at flere slår seg sammen eller samarbeider for å være best mulig rustet for alle nye aktører som dukker opp. Det blir spennende å se. Alt som kan digitaliseres og effektiveres kommer til å bli berørt.

4. Siden 2017 er selve spareåret i Norge, spør vi alle i Aksjepraten om årets nyvinning Aksjesparekonto som ble lansert 1. september. Hva tror du det har å si for aksjesparing her til lands?

Oppmerksomhet om aksjesparing ut i markedet er bra. Aksjesparekonto bidrar først og fremst til masse oppmerksomhet rundt aksjer og sparing i aksjefond. Det blir også interessant er hvordan flyttemarkedet kan påvirke fond og forvaltere. Etter hvert vil vi kanskje se en større andel som velger aksjer og aksjefond til sparingen sin – ASK er en god løsning for de fleste privatpersoner med aksjer og aksjefond.

5. Er det annet du tror vil være viktig for at flere velger å spare i aksjer og fond?

Kjøre på videre med Informasjon om akjsesparing. I tillegg til Ask kommer jo også ny IPS. Kanskje kan det bli sånn at når det blir enda tydeligere for folk flest at de må spare selv til pensjon  at vi vil se enda kraftigere vekst i aksjesparing slik vi har sett i Sverige.

6. Og helt til slutt, siden vi først er i trondheim; Er det mange med bakgrunn NTNU som arbeider i teknologiteamet til DNB Asset Management? Evt hvilke bakgrunn dominerer blant forvaltere generelt som ikke har ren teknologibakgrunn.

Fortsatt er det slik at flertallet av  forvalter har bakgrunn fra økonomi studier, men vi har flere med kombinert utdannelse som er feks er rimelige gode til å regne og samtidig har god finans forståelse våre rekker.

Tusen takk, vi sees på Den store aksjekvelden i Trondheim 2. oktober.

Meld deg på Den store aksjekvelden 2017 i Trondheim og møt DNB Teknologi med flere