Aksjekvelden i Bergen

Mandag 23. oktober arrangerte Oslo Børs, VPS og AksjeNorge Den store aksjekvelden 2017 for en fullsatt sal Bergen. Dette var den tredje av i alt fem aksjekvelder denne høsten. Presentasjonene finner du her.

Program – Den store aksjekvelden i Bergen

Nyheter og trender lokalt og globalt

Første mann ut denne kvelden var investeringsstrateg Ingvild Borgen Gjerde fra Nordea med Makrobildet for høsten 2017, før forvalter Robert Lie Olsen i Holberg Fondene trakk frem Norden som verdens beste investeringsunivers. Det er ikke uten grunn at Holberg trekker frem denne delen av verden som et godt investeringsalternativ. Norden er det geografiske området som har prestert best de siste 50 årene når vi sammenligner oss med markeder internasjonalt. Kari Ann Egeland ved Verdipapirsentralen (VPS) avsluttet deretter første delen av programmet med den høyaktuelle Aksjesparekontoen (ASK), og hvordan gå frem for å flytte sine midler over til den nye løsningen så lenge overgangsregelen er i kraft. Hun trakk også frem den nye IPS-løsningen som trer i kraft allerede 1. november.

Bergen 2017 – Makrobildet høsten 2017 ved Nordea

Bergen 2017 – Norden – verdens beste investeringsunivers ved Holberg fondene

Bergen 2017 – Aksjesparekonto i praksis ved VPS

Aksjesparekonto var et hyppig tema på stand i pausene også i Bergen, hvor alle som var på de ulike standene ønsker å takke publikum som stoppet innom. I Bergen hadde vi også gleden av å ha med oss en helt ny samarbeidspartner – Noon Invest. De kan du lese mer om her.

Nyheter og råd til den private investor

Forvalter Stein Svalestad fra SKAGEN Fondene ga nyttige råd til porteføljeforvaltning i denne delen av programmet. Nyttige råd ga også ODIN Forvaltning i sitt innlegg, med 5 sikre tips til hvordan man kan oppnå dårlig avkastning i aksjemarkedet. Blant trendene innen forvaltning i Norge finner vi faktorforvaltning. Petter Davidsen fra Fronteer Solutions presenterte denne nye forvaltningsformen, samt hvordan de går frem når de forvalter fondet Harvest.online.

Bergen 2017 – Aksjefondenes 433 portefølje ved SKAGEN Fondene

Bergen 2017 – Faktorforvaltning ved Fronteer Solutions

Bergen 2017 – 5 tips for å få dårlig avkastning ved ODIN Forvaltning

Aksjeekspertenes konkrete sektor og aksjetips

Karl Oscar Strøm fra Pareto Securities snakker om risikostyring

Den siste delen av programmet under Den store aksjekvelden er dedikert sektor- og aksjetips fra aksjeproffene selv. Aksjestrateg Kristian Tunaal fra DNB Markets ga oss det generelle markedssynet for aksjemarkedet fremover, før han trakk frem tre aksjer. Den erfarne aksjeanalytikeren, Hans-Erik Jacobsen fra Nordea, og forvalter Knut Bakkemyr fra DNB Health Care ga også sine beste sektor- og aksjetips. Karl Oscar Strøm fra Pareto avsluttet kvelden med hvordan du kan styre din egen risiko i aksjemarkedet. Strøm trakk frem aksjer i ulike risikoklasser helt til slutt. Samtlige tips finner du her:

Bergen 2017 – Markedssyn og 3 konkrete aksjetips ved DNB Markets

Bergen 2017 – Luftfart og råvarer med aksjetips ved Nordea

Bergen 2017 – Helsesektoren en investors drøm ved DNB Health Care

Bergen 2017 – Risikostyring og aksjetips ved Pareto Securities

Tusen takk!

Oslo Børs, VPS, AksjeNorge og alle våre samarbeidspartnere som var til stede både på scenen og på stand ønsker å takke publikum i Bergen for nok en fantastisk aksjekveld i byen. Det er veldig hyggelig at så mange tok del i denne kvelden med oss. Vi sees til neste år!