Aksjepraten: Brønnøysundregistrene om aksjespareklubber

Fra og med 1. januar 2018 må all aksjespareklubber i Norge få et eget organisasjonsnummer for å kunne fortsette å handle aksjer. Uten organisasjonsnummer, ingen VPS konto. For noen har dette bydd på utfordringer, men Brønnøysundregistrene viser vei.

AksjeNorge har gjennom året opplevd en økning i antall henvendelser fra Aksjespareklubber rundt registrering av sin klubb. Grunnen til dette er nye krav fra myndighetene, hvor hver enkelt klubb må registreres med eget organisasjonsnummer. Klubber som ikke har gjort dette risikerer å miste tilgang til sin VPS konto fra og med nyttår. Til alt hell har vi fått anledning til å ta en Aksjeprat med Seniorrådgiver Sturla Winther ved Brønnøysundregistrene om hvordan aksjespareklubber som enda ikke er i mål kan gå frem.

1. Du er fagekspert i «Altinn – starte og drive». Hva er din rolle?

Seniorrådgiver Sturla Winther ved Brønnøysundregistrene

Jeg jobber i «Altinn- starte og drive bedrift» hvor jeg er fagekspert på området organisasjonsformer. «Altinn – starte og drive bedrift» er et tverretatlig informasjonsområde på altinn.no . Målgruppen er de som vurderer eller driver egen virksomhet.

2. Det høres veldig spennende ut, og veldig nyttig for alle som trenger hjelp til å registrere seg hos dere. AksjeNorge har fått mange henvendelser fra aksjespareklubber den siste tiden som har hatt utfordringer med å registrere sine aksjespareklubber. Får dere mange lignende henvendelser?

Vi hos «Altinn- starte og drive bedrift» har jevnlig i løpet av høsten hatt forespørsler om hvilken organisasjons-form som passer best å registrere. Brønnøysundregistrenes brukerstøtte melder også om en god del spørsmål knyttet til dette.

3. Hvilke organisasjonsformer kan være aktuelle for aksjespareklubber når de registrerer seg hos dere?

Den mest aktuelle organisasjonsformen for aksjespareklubber er tingsrettslig sameie.  Er omfanget så stort at det kan karakteriseres som næringsvirksomhet så kan aksjeselskap være et alternativ. Men jeg vil tro at de fleste kommer inn under det første alternativet.

4. Flere melder at de får avslag når de forsøker å registrere seg som tingrettslig sameie. Hva kan være grunnen til dette?

Dokumentene som sendes inn må samsvare med tingsrettslig sameie. Mange sender inn dokumenter som ikke oppfyller kriterier for denne organisasjonsformen. Tingsgsrettslig sameie er ikke en egen juridisk person, men en måte to eller flere kan eie noe sammen på. Ofte mottar vi vedtekter eller andre dokumenter som tyder på at enheten er en egen juridisk person, som kan påta seg rettigheter og plikter. Dette er ikke forenelig med sameieformen. Vår oppfordring er at man i forkant setter seg inn i hvordan et tingsrettslig sameie skal registreres, og dette gjør du best på brreg.no. Der finner du også et eksempel på sameieavtale som fritt kan benyttes.

5. Så konklusjonen er altså at man ikke skal gi opp, men se over dokumentene sine en gang til?

Ja, se brreg.no og husk at det vil være nødvendig å tilpasse eksempelet.

6. Det begynner å haste for de som enda ikke har fått et eget organisasjonsnummer. Hvor lang tid tar det å behandle en søknad, og hvilke råd har du til etternølerne?

Fra Brønnøysundregistrene mottar meldingen tar det nå omlag fem arbeidsdager før du får organisasjonsnummeret. Erfaringsmessig øker saksbehandlingstiden nå rundt jul og nyttår, så mitt råd til etternølerne er helt klart. Ikke nøl. Finn nødvendig informasjon på brreg.no, og send inn registreringen gjennom skjemaet samordnet registermelding i altinn.

7. Har du lenker til hvor vi kan finne ytterligere informasjon?

Informasjon om tingsrettslig sameie finner du her:

https://www.brreg.no/bedrift/andre-organisasjonsformer/tingsrettslig-sameie/registrere-tingsrettslig-sameie/

Informasjon om hvordan registrere aksjeselskap, som for noen er et alternativ, finner du her:

https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/registrering/starte-registrere-aksjeselskap-as/

eller her:

https://www.brreg.no/bedrift/aksjeselskap-as/registrere-et-aksjeselskap/

8. Og helt til slutt (det er jo ikke hver dag vi treffer noen fra Brønnøysundregistrene): Er det annet som opptar dere nå mot årsslutt? Og klarer du bli ferdig med julegavene i tide?

Vi jobber aktivt med å gjøre tjenesten «Altinn – starte og drive bedrift» mer kjent. Her kan altså næringslivet i Norge få veiledning i den jungelen som finnes av lover, regler og plikter helt gratis. Her sitter fageksperter på en rekke områder klar til å svare på spørsmål både på telefon og epost. Og innen normal arbeidstid har vi en meget kjapp responstid. Julegavene er det samboeren som har best oversikt over – og jeg tipper hun har full kontroll!

Tusen takk, dette var veldig nyttig! Og god jul til alle dere som er klar til å hjelpe oss med spørsmål om registrering av både stort og smått:)

Aksjepraten

I serien «Aksjepraten» har vi gjennom høsten blitt kjent med dem som er med på Den store aksjekvelden. Nå utvider vi Aksjepraten til andre aktuelle temaer gjennom året. Hold deg oppdatert på AksjeNorge.no, eller meld deg på vårt nyhetsbrev for å få aktuelle temaer rett i din innboks.