Makrokonkurransen 2018 – Innlevering nærmer seg

Makrokonkurransen 2018 gir elever i videregående skole mulighet til å konkurrere i å skrive den beste makroøkonomiske analysen. Nå er det ikke lenge til alle besvarelsene skal leveres. Innleveringsfristen er onsdag 28. februar.

Informasjon om konkurransereglene og oppgaven

Makrokonkurransen er en årlig konkurranse i regi av AksjeNorge, som publiseres i desember hvert år. I løpet av noen måneder får elever mulighet til å fordype seg i ulike temaer og konkurrere i å skrive den beste makroøkonomiske analysen. Det er gledelig å se at vi allerede har mottatt et rekordhøyt antall påmeldte fra enda flere deler av landet enn tidligere. Innleveringsfristen er ved utgangen av onsdag 28. februar.

Tema for årets oppgaver er knyttet til boligmarkedet og boligprisutviklingen det siste året, samt oljenæringens betydning for norsk økonomi – to markeder som ikke nødvendigvis opplever den fremgangen vi har sett tidligere. Hva kan konsekvensene være av varige lave og fallende priser og investeringer? Og hvordan henger det sammen med andre forhold i økonomien vår?

Etter at alle oppgavene er levert, vil AksjeNorges interne jury plukke ut de ti beste besvarelsene. Besvarelsene sendes så til vår eksterne jury, som består av noen av landets ledende økonomer og eksperter innen sitt fagfelt. I premie mottar vinnerne fondsandeler. Vinnerne inviteres også til Oslo Børs for en omvisning og for å motta utmerkelsen. Alle konkurransedeltakere mottar en diplom i etterkant av konkurransen.

Årets jury og premie her

Oppgaven leveres som pdf via post@aksjenorge.no. Husk å inkludere navn, e-post adresse og navnet på skolen hvor du/dere går når besvarelsen sendes inn. Dette er spesielt viktig dersom dere er en gruppe på inntil 3 personer. Se konkurranseregler for mer informasjon.

Både AksjeNorge og øvrige jurymedlemmer ser frem til å lese alle besvarelsene. Lykke til!