Små endringer i folks aksjebeholdning

Kvartalsvise tall fra VPS viser kun små endringer i den norske befolkningens aksjebeholdninger. Allikevel er det interessant å gå litt lengre ned i dybden og se på ulike preferanser mht. kjønn, alder og bosted.

Med et enkelt blikk har nordmenn relativt like investeringspreferanser når man ser på kjønn og alder over hele landet, men allikevel er det verdt å merke seg at Norske Skog ble delistet i Q1 og Ekornes kjøpes i disse dager (Q3) opp av kinesiske investorer. Norske Skog var spesielt populært blant trøndere og eldre menn. Nå er 8.000 av dem ikke lengre NSG-aksjonærer. Ekornes har også hatt flere kvinner enn menn som private aksjonærer i tillegg til størst verdier, men dette skyldes i hovedsak at det er Ekornes-familien (og da kvinnene) som utgjorde den største private eierandelen.

I forbindelse med Kvinnedagen 8.mars kunne vi dele at kvinner er mest til stede i de finansielle egenkapitalbevisene og konsumselskaper, mens menn tidvis reflekterer rundt 90 % av private eiere i selskaper knyttet til råvarerelaterte selskaper innen olje og offshore og ytterligere teknologiselskaper – også regnet som de mer risikofylte aksjene. Dette bildet er fortsatt gjeldene.

Da vi tok en liten titt i VPS grunndata, kunne vi også se at når det gjelder gaming-selskaper, ser vi større representasjon av yngre menn enn i andre aksjer.

Du kan se vår kvartalsvise rapport her. Rapporten er dessverre på publiseringstidspunktet litt «gammel» (midt i Q3) grunnet ferieavvikling i flere ledd.