Stadig flere nordmenn sparer i aksjer

Pr første halvår eide 373.934 privatpersoner aksjer og egenkapitalbevis til en verdi på 104 milliarder kroner.

Dette er en svak nedgang fra 1.kvartal i kroner, men en økning i antall. I april eide nordmenn aksjer på Oslo Børs for kr 107 milliarder. Og ved endt første halvår (28/6) hadde verdiene falt til 104 milliarder, som gir et papirtap på kr 3,6 milliarder i andre kvartal. Dog har nordmenns aksjeverdier økt fra årsskiftet med kr 8 milliarder. Utviklingen på Oslo Børs (osebx) var i første kvartal på +8% og andre kvartal på knappe 0,2%. I skrivende stund er hovedindeksen (osebx) opp kun 2,3% etter en negativ juli og enda mer negativ august, ned 5,4% i 3. kvartal.

Til tross for store svingninger i enkelte aksjer, ser dette ikke ut til å skremme nye aksjonærer, tvert i mot. Desto flere nyheter om et selskap, desto flere får øynene opp for selskapet. Det er spesielt selskaper som Norwegian Air Shuttle, Norsk Hydro, hydrogenselskapet NEL og Equinor som har fått flest nye aksjonærer i 2. kvartal.

Vi i AksjeNorge merker også en sterkt økende interesse om sparing i aksjer og aksjefond blant publikum, og spesielt blant 25-40 åringene. Ut fra sosiale medier statistikken vår ser vi en sterk økning i antall kvinner som vil lære mer.

Les siste rapport her >

 

Men nordmenn sparer «feil»

52% av privatpersonene, nesten 200.000, eier aksjer i kun ett verdipapir, mot ekspertrådene på 6-8 ulike aksjer. Årsaken til at man anbefaler flere verdipapirer, er for å redusere risikoen, og unngår å satse på feil selskap og er dermed mindre sårbar for svingninger.

Det er allikevel verdt å merke seg at rundt 100 selskaper på Oslo Børs har egne aksjespareprogrammer for ansatte og en stor andel av disse ansatte eier kun aksjer i selskapet de jobber i. Mindre offisielle undersøkelser viser dog at folk som eier aksjer i selskapet de er ansatte i, er mer tilbøyelige til å vurdere å investere i andre selskaper også, grunnet erfaringen.

 

Kontakt

Er du journalist og ønsker en prat om statistikken, ta kontakt med Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge.

Link il infografikk-bilde>