Velkommen Alfred Berg

Det er gledelig å fortelle at fondsforvaltningsselskapet Alfred Berg har vist stor interesse for arbeidet vi i Aksjenorge gjør og de har dermed tilbudt seg å bli en faglig og økonomisk støttespiller fremover. Første offentlige samarbeid med Alfred Berg er allerede på mandag 23. september på Den store aksjekvelden i Trondheim.

Kort om Alfred Berg

Alfred Berg er en nordisk spesialistforvalter med kontorer i Oslo og Stockholm. Selskapet har opplevd betydelig vekst de siste årene og forvalter nå mer enn 100 mrd. NOK på vegne av nordiske institusjonelle og private investorer. Alfred Berg Kapitalforvaltning AS er Norges sjette største fondsforvalter. Alfred Berg er eid av og en del av BNP Paribas Asset Management. BNP Paribas Asset Management er en av Europas største forvaltere med kontorer i mer enn 30 land og rundt 5000 mrd. NOK til forvaltning.

Noen høydepunkter :

  • Nummer 1 i Prospera siste to år
  • Profilerte forvaltere med lang erfaring bade i aksjer og renter
  • Forvalter over 30 milliarder i nordiske renter
  • Alfred Berg Nordic Investment Grade har nå blitt 21,5 milliarder stort
  • Flaggskip-fondet Gambak har vist best avkastning av samtlige norske aksjefond siste 10 og 20 år

Møt dem på Den store aksjekvelden

På Den store aksjekvelden i Trondheim 23. september er det meldt på mer enn 500 deltagere. Ekstra hyggelig blir det da at Alfred Berg stiller med sin ekspert på scenen også: Tom Hestnes, leder nordisk high yield forvaltning i Alfred Berg og er senior porteføljeforvalter for fondet Alfred Berg Høyrente.

Obligasjonsmarkedet og høyrente blir sjelden omtalt i tv-nyheter og media, med nylig unntak av Norwegians obligasjonseier-møte forrige uke. Hestnes vil dele innsikt med tema: «Høyrente – aksjeavkastning til halve risikoen».  Husk å melde deg på.

Foto: Tom Hestnes i Alfred Berg