Rekordmange nye kvinner til børsen

Med stigende børs, er det ikke uvanlig at vi ser at nordmenns aksjeverdier stiger tilsvarende. Og ikke uventet pleier noen privatpersoner å finne veien til børsen også. Men aldri før har så mange nye kvinner og menn blitt aksjeinvestorer! Faktisk 4 ganger så mange i forhold til tidligere år.

Hvert kvartal får vi data fra VPS (Verdipapirsentralen) som viser oversikt over privatpersoners direkte investeringer i børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis (forkortet EK, er sparebanker). Vi har nå gjort en årsoppsummering og du finner rapporten her >

385.000 nordmenn eier aksjer/EK (som er notert på VPS). I tillegg kommer de som handler aksjer gjennom Nordnet sin investeringskonto (data ikke kjent for oss). Dette er rekordmange. I 2019 valgte 21.000 nye private aksjonærer å investere på Oslo Børs. Dette er en enorm økning i forhold til forgående år. Normalt endres antall aksjonærer med 1.000-6.000 personer.

It’s a mans world

Gjennom hele 2019 har flere enn AksjeNorge jobbet strukturert og aktivt med å øke kunnskapen om aksjer, og kanskje spesielt overfor kvinner. Gjennom flere år har menn eid 80% av verdien og utgjort 70% av antall private aksjonærer. Dette forholdstallet er ikke endret (til det må det betydelig flere nye kvinner på børs). Det er viktig å presisere at AksjeNorge har ikke noe ønske om at flest mulig skal eie aksjer, men at flest mulig nordmenn skal ha kunnskapen til å ta veloverveide investeringsbeslutninger knyttet til aksjer og aksjefond.

Men faktisk: #huninvesterer

Aksjeåret 2019 startet vi med å ha en Kvinnekveld for 160 damer som ønsket å lære mer om aksjer, fond, bærekraft og pensjon. Vi hadde 160 plasser og 700 på venteliste. På våre aksjekvelder fra september til november deltok rundt 3.000 privatpersoner. 46% av de påmeldte var kvinner. Normalt er det kun 10% kvinner på disse kveldene. I fjerde kvartal DNB kjørte i gang deres svært omfattende markedsføringskampanje med navnet #huninvesterer. Og Dagens Næringsliv, SHE Community, andre medier, bloggere og mange flere har satt kvinner og investeringer på agendaen. Og derfor kan vi nok se at økningen av antall kvinnelige aksjonærer er den høyeste noensinne. 5.500 nye kvinner og 16.000 nye menn fant veien til børsen i løpet av 2019.

Hver 10.ende Oslo-borger eier aksjer

Vi ser at i storbyer og tettbebyggede strøk er andelen som investerer i aksjer størst. De 10 største aksje-kommunene står 42% av børsverdiene på private hender. Av større kommuner, er det Bærum som har i gjennomsnitt høyest kronebeløp investert per person, ca kr 450.000 mot landsgjennomsnittet på kr 300.000. I Oslo eies aksjer i snitt for kr 385.000 per pers. Alle verdier er opp omtrent like mye som oppgangen på Oslo Børs i samme periode (2019).

Se opp for neste generasjon

Tradisjonelt har investeringer i aksjer og egenkapitalbevis hatt størst økning i de eldste aldersgruppene. Men i 2019 ble det annerledes: 52% av alle nye aksjonærer er under 39 år! Dette er også noe vi merker gjennom sosiale medier, der yngre etterspør mye kunnskap og viser stor villighet til å spare til pensjon og økonomisk frihet.

Les rapporten for utfyllende informasjon

Les rapporten her >