Hvilke aksjer eier kvinner og menn?

I vår kvartalsvise statistikk ser vi på endringer i nordmenns sparevaner i børsnoterte selskaper.

For hele 2019 ser vi en kraftig økning i antall nye aksjonærer; Faktisk er det 21.8210 nye aksjonærer siste året, hvorav en fjerdedel er kvinner. Dette er sterkeste økning noensinne for begge kjønn og kan markere et stort skifte i spareatferd (- men det vil kun fremtiden vise).

Hovedtrekkene

Når vi ser på alle de børsnoterte selskapene, er det ikke ett eneste selskap som kun eies av menn eller kvinner. Og med de største selskapene ser vi også at både kvinner som menn er mange g står for store deler av verdiene.

Noen forskjeller:

 • Menn har investert i gjennomsnitt for mer enn det kvinner gjør
 • I antall er det flere menn enn kvinner. Forholdet er uendret gjennom flere tiår.
 • 60% av alle kvinnelige aksjonærer eier kun aksjer i ett selskap mens for menn er dette 47%
 • I forhold til kjønn, velger flere kvinner aksjer som normalt svinger mindre, som f.eks. sparebanker (egenkapitalbevis)

Topp 3 aksjene er like

De fleste menn og kvinner investerer i børsens største selskaper: Equinor, DNB og Norsk Hydro.

Deretter kommer de andre store med like ulik rekkefølge: Telenor, Yara, Orkla, Storebrand, Gjensidige forsikring, Rec Silicon, Norwegian Air Shuttle og Storebrand.

Aksjene som nedprioriteres

Det er åtte selskaper som er ulike når vi ser på hvilke som er mest populære blant kvinner og menn når vi ser på antall aksjonærer, og de er litt ulike når vi sorterer på verdier. Verdiene påvirkes lett av at noen svært formuende kvinner og menn. Dermed kan det være best å sortere på antall aksjonærer, som viser den generelle interessen i befolkningen for enkelt selskaper:

Fire aksjer som ikke er på kvinners topp 20 liste i når vi teller antall aksjonærer:

 • Aker BP
 • Solstad Offshore
 • Nordic Nanovector
 • Scatec Solar

Fire aksjer som ikke er på mennenes topp 20 liste i når vi teller antall aksjonærer:

 • SpareBank1 SR Bank
 • SpareBank 1 SMN
 • SpareBank1 Nord-Norge
 • Sparebanken Vest

Tre aksjer som ikke er på kvinners topp 20 liste i verdi:

 • DNO
 • Aker ASA
 • Norwegian Air Shuttle

Tre aksjer som ikke er på mennenes topp 20 liste sortert på verdier:

 • Sparebanken Møre
 • Tomra
 • Kongsberggruppen

 

Kilder: Datagrunnlaget har vi fra VPS (Verdipapirsentralen)