For buzy til å investere

Ja, både karriere og barn i tillegg til frykten for å tape, holder europeiske kvinner borte fra aksjemarkedet, viser rapport fra JP Morgan Asset Management. Kvinners kunnskap om sparing er bra men selvtilliten svikter når det kommer til å øke risikoen.

Ikke bare i Norge er vi opptatte av at også kvinner skal få øynene opp for mulighetene investeringer i aksjer og aksjefond gir. Forvalteren J.P. Morgan Asset Management har idag lansert en rapport om europeiske kvinners spareatferd. De og det svenske firmaet Börshajen har uttalt seg i svenske medier om europeiske kvinners sparevaner. Denne artikkelen er basert på selve rapporten og avis-intervjuet.

Undersøkelsen er utført i 8 forskjellige land (ikke Norge) blandt kvinner i alderen 30-65 år som allerede sparte fast eller er investert. De differensierer på det å spare på konto og det å investere i aksjemarkedet.

Hovedfunn fra rapporten:

✅ Mer enn halvparten av de svenske kvinnene foretrekker å gjøre sparingen på egenhånd (les: på nett)

✅ Kun 21% av europeiske kvinner føler seg komfortable å kjøpe fond og andre investeringsprodukter

✅ 52% av kvinner i alderen 30-39 år sier de har for liten tid til å sette seg inn i sparing og investeringer.  

✅ Hver tredje europeisk kvinne foretrekker å ha penger kontant som buffer (i Sverige 34%)

35% av de europeiske kvinnene er redde for å tape penger på svingninger (Sverige 30%)

✅ 17% av de europeiske kvinnene vet de må spare mer, men mener de ikke har noe igjen å spare ved månedsslutt (Sverige 25%)

Egen usikkerhet påvirker valgene

I rapporten kommer det tydelig frem at kvinners usikkerhet til egen kunnskap åpenbart er en barriere for å spare i annet en sparekonto. Kun 29% er villige til å ta litt høyere risiko for å få bedre avkastning på sparingen. 34% vil beholde kontantene som buffersparing, og hele 30% er redde for å tape pengene.

– Hvis vi ikke får flere kvinner til å begynne å investere, øker de økonomiske forskjellene mellom kjønnene deler Andra Farhad til Dagens Industri i dag. Men med rett strategi tror hun det er mulig.

Også AksjeNorges daglig leder, Kristin Skaug, kan dele at stadig flere kvinner ønsker å spare i aksjer og aksjefond, men at det ofte stopper opp ved de enkle tingene som hvor man skal trykke i nettbanken, hva som skjer når man kjøper fond etc. Ikke minst ønsker mange konkrete råd på hvilke aksjefond de skal velge. På aksjer er det noe roligere etterspørsel men også her merker man et større trykk. I 2019 kjøpte 5.500 nye kvinner børsnoterte aksjer i Norge, de største endringen noensinne.

Investorer er mer trygge

Merk at denne undersøkelsen har intervjuet kvinner som sparer på konto og kvinner som investerer i finansmarkedene.

Kvinner som investerer i aksjer, aksjefond og i andre investeringsprodukter, føler seg tryggere på fremtiden. 51 % av kvinnene som investerer er overbeviste om at de har rett plan for fremtiden sammenliknet med en tredjedel av kvinnen som ikke investerer.

Hvem vil vi ha råd fra?

I rapporten til JP Morgan, kommer det ikke overraskende frem at tillit er viktig for valg av rådgiver. 75% av svenske kvinner går til banken for sparerådgivning og stoler på dem. 67% av alle svensker er ikke så opptatte av kjønn når de skal få rådgiving, men omtrent like mange menn som kvinner ønsker rådgiver av samme kjønn (ca 30%).

Bærekraft

Både menn og kvinner har like høy kunnskap om mulighetene knyttet til ansvarlige investeringer, ESG og bærekraft. For kvinner er dog dette viktigere og hele 45% av kvinne sier dette er viktig, mens for menn er det kun 22%. For kun 9% av kvinnene er det uviktig og for 24% av mennene.

Kilder:

Rapport fra JP Morgan Asset Management >

Artikkel i Dagens Industri >

Andra Farhads kommentarer til rapporten på linkedin >

Besøk Börshajens nettsider her >