Dette må du vite om kvartalstallene

Vi har stilt 3 av Norges mest kjente aksje-eksperter om hva vi må følge med på når selskapene nå kommer med kvartalstall.

Akkurat nå er vi i en periode kalt «resultat-sesong». De neste ukene kommer de børsnoterte selskapene med sine 4. kvartals tall (resultater). Mange tall presenteres, men hvilke er de og hva skal vi følge med på, er spørsmål vi ofte får. De tre spurte ekspertene er langt i fra uenige, men de argumenterer noe ulikt, noe som gjør det interessant å høre mer om.

Vi har snakket med følgende tre; Paul Harper (DNB Markets), Karl Oscar Strøm (Pareto Sec) og Mads Johannesen (Nordnet). Alle tre er etterspurte eksperter som har delt mye god kunnskap på våre aksjekvelder om høsten.

Tall fra selskapene er alltid spennende, svarer Karl Oscar Strøm, partner i Pareto Securities. Det innebærer både en anledning til å få bekreftet den oppfatning man har om tilstanden i et selskap, og til å fange opp eventuelle endringer i situasjonen.

1. Hva er det viktigste å følge med på når det gjelder kvartalstallene?

Avvik fra forventninger i resultatene og kommentarer om forventet inntjening fremover (guidance) blir viktig å følge med på deler Paul Harper, aksjestrateg i DNB Markets.

Karl Oscar Strøm er enig og legger til: – Jeg syns det viktigste er om tallene faktisk indikerer en økonomisk sunn tilstand og utvikling, og at marginale avvik fra beregningene kan tillegges mindre vekt.

Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet er ikke uenig at mye fokus ligger på forventninger men sier samtidig: – Jeg mener du konsekvent bør se på hva selskapet tjente på samme tid året før. På den måten får du et måltall på om et selskap faktisk tjener mer og mer penger hvert eneste år. På lang sikt er det aldri bra at et selskap gjør det bedre enn hva analytikere forventer, men at selskapet tjener mindre penger enn foregående år. Hold deg til tallene som selskapene presenterer. Er tallene gode vil du som aksjonær bli premiert på lang sikt.

2. Hvilke tall er viktigst å se på, synes du?

EBIT, EBITDA, EPS

Paul Harper deler først at det varierer mellom sektorene hva det er mest fokus på men oftest så er det EBIT (som viser den operasjonelle driften før skatt og renter) eller EBITDA (EBIT før avskrivninger) og EPS (som er inntjening etter alle kostnader, renter og skatt) som er viktigst.

Vi følger opp Paul Harper og spør han om hva som skal til for at aksjekursen går opp eller ned etter en resultat-fremleggelse?
– Et avvik relativ til investorenes forventninger på inntjening og/eller guiding, svarer Paul Harper.

Egenkapital, margin, omsetning

Karl Oscar Strøm deler han syns det viktigste når han vurderer et regnskap, er avkastningen på egenkapitalen, og utviklingen i denne. – Rett og slett om selskapet er lønnsomt, hvor lønnsomt det er, og om lønnsomheten virker å være stabil, stigende eller fallende, sier han.

– Ofte er det da forholdstall som inntjening pr. aksje (EPS), og inntjening i forhold til omsetning pr aksje (selskapets margin) jeg ser på. Mens disse tallene er sentrale for å se om selskapet har en fornuftig forretningsmodell er det likeledes viktig å se på utviklingen på selve omsetningen (topplinjen i regnskapet). Dette viser om det er voksende, stabil eller fallende etterspørsel etter selskapets produkter og tjenester. Et tips er her å være forsiktig med selskaper med fallende omsetning. Vanskelig å  bygge positivt momentum rundt slike.

Egenkapital, kontantstrøm og verdsettelse

Akkurat hva man skal se på er veldig opp til hvilket selskap, bransje og industri selskapet opererer innenfor, sier Mads Johannesen. – Skal man derimot se bredt på det, er det visse måltall som er viktige å ha et forhold til. Under trekker jeg ut de absolutt viktigste:

ROE (avkastningen på egenkapitalen) dette måltallet er et av de beste tallene for å fastslå at et selskap faktisk skaper verdi. Avkastningen på egenkapitalen forteller deg som investor hvor mye avkastning selskapet får på sin egenkapital. En enkel analogi er at man kan sammenligne det med din egen aksjeportefølje. Den avkastningen du til enhver tid oppnår på din egen portefølje, er din avkastning på egenkapitalen. Slik er det med selskaper også, og man søker alltid de som har en konsekvent høy avkastning på sin kapital.

Kontantstrøm: en kontantstrøm er kort og godt selskapenes «lommebok». Med dette mener jeg at man ved å studere kontantstrømmer, får et innblikk i hvordan den operasjonelle driften til selskapet går. Hva de bruker penger på, hvilke inntekter de har og hva man sitter igjen med etter måneden eller kvartalets slutt.

P/E (Pris/fortjeneste) dette er nok den mest brukte måltallet innenfor verdsettelse. Pris/fortjeneste sier enkelt forklart hvor lang tid det tar før du får igjen ditt investerte beløp. Er P/E 10, vil det ta 10 år før du tjener dette beløpet igjen. Selv om dette er teorien, kan dette måltallet variere fra bransje og selskap, dette har med forventet vekst å gjøre. Et selskap som Amazon har normalt en mye høyere P/E enn for eksempel Equinor, dette er fordi at markedet forventer en mye høyere fremtidig vekst i inntjeningen hos Amazon, enn et oljeselskap som Equinor.

3. Hvilke selskaper gleder du deg mest til å se resultatene til og hvorfor ?

Paul Harper

  • Equinor: Selskapet utgjør 20% av OSEBX indeks og selskapets EPS
  • Yara: Aksjen har vært svak en stund så forventningene er lave (merk at kommentaren ble gitt før razziaen i Spania 21/1
  • Frontline: Tank-ratene har vært veldig sterke men ganske volatile så de er usikkert hva de har som gjennomsnitt for flåten i Q4 og mye av overskuddet blir sannsynligvis betalt ut som utbytte.

Karl Oscar Strøm

– Jeg gleder meg ikke til spesifikke selskapstall, men har mer et blikk på den generelle tendensen. Å observere et sunt og robust næringsliv er en fryd. Akkurat som å se en fin blomstereng i en solhelling.

Mads Johannesen

Ført og fremst så er kvartalspresentasjoner både julekveld, bursdag og nyttår for meg som er glad i tall, svarer Mads. – Skulle jeg trukket frem tre selskaper som jeg gleder meg ekstra til så må det være DNB, Mowi og Aker BP. Grunnen til at jeg gleder meg til disse selskapene er fordi man får så mye ekstra informasjon om både markedet selskapet opererer innenfor, men også mye global og regional informasjon. I DNB sitt tilfelle vil norsk økonomi være sentralt, og du vil få mye informasjon om hvordan statsfinanser, boligmarked og industrien i Norge utvikler seg. Equinor gir deg et solid innblikk i råvaremarkedet, som innbefatter både olje, gass og fornybar energi. Til slutt har vi Mowi, som er verdens største oppdretter av atlantisk laks, her får vi et spennende innblikk i hvordan hele verdikjeden blir til innenfor sjømatsektoren. Fra fisken blir hentet opp fra mærene, til den ligger ferdig pakket og klar for kjøp i din lokale Kiwi eller Rema butikk.

Følg ekspertenes analyser

Det er ikke enkelt som mindre investor eller kanskje litt uerfaren, å holde oversikten over alle selskaper. Derfor er det godt å vite at de fleste meglerhusene har egne analyseavdelinger som gjør grundige analyser av mange børsnoterte selskaper. Som kunde hos de ulike meglerhusene, får du som regel tilgang til analysene etter innlogging i aksjehandelstjenesten. En slik analyse tar for seg nøkkeltallene nevnt over, i tillegg til at det gis en konkret anbefaling om kjøp, salg eller hold. Sammen med anbefalingen er det også satt et konkret kursmål, et kursnivå som analytikeren mener aksjen skal bevege seg til.

Vi spurte Paul Harper som er aksjestrateg om når vi kan forvente å se nye oppdateringer på analysene deres, og han svarte :  – Vanligvis kommer de på kvelden samme dag som rapporten eller før børs åpning dagen etter. Noen ganger hvis det er mange selskaper som rapporterer samtidig så kan det ta litt lengre tid.

Vi i AksjeNorge anbefaler deg å abonnere på de forskjellige meglerhusenes «Morgenrapport» og «Ukesportefølje» for gode oppdateringer og ikke minst konkrete forslag hvis du trenger litt inspirasjon. Nedenfor er linker til nettsider der de tre aksjeekspertene deler anbefalinger og nyheter.

DNB Markets  >

Pareto Securities >

Nordnett-bloggen >

Følg også meglerhus, banker, analytikere og andre aksjeeksperter på twitter for litt kortere kommentarer og kanskje noe mer utradisjonelle kort-analyser. Og ikke minst er det enkelt å følge med på ulike podcasts. Se oversikt over podcasts her >

Kalender for aksjer

Alle børsnoterte selskaper har gitt beskjed via børsens nyhets-nettside når neste kvartalstall kommer. Allerede i dag (22/1) kom de første tallene. Gjennom linken under finner du kalenderen på Oslo Børs, og her kan du også fortløpende finne selskapenes egne pressemeldinger med kvartalstall. Verdt å vite her, er at ofte legger selskapene ut en link for live-presentasjon av resultatene og en powerpoint-presentasjon med litt mer visuell fremstilling (se i margen til venstre på selve nyheten).

Finanskalender Oslo Børs >

For amerikanske aksjer finnes det sært mange nettsider med kalendere. For andre land, kan du sjekke de respektive børsene. Men i morgenrapportene til meglerhusene pleier de også å ta med kalender med ukens viktigste tall.

Kalender amerikanske aksjer >

Økonomiske indikatorer USA  (makro)>

***

Topp-foto hentet fra nettstedet Unsplash. Fotograf Austin Distel, www.distel.co