For VGS-elever: Makrokonkurranse!

Bli med på Norges eneste makrokonkurranse for elever ved Videregående skole !

AksjeNorges Makrokonkurranse er den eneste konkurransen i landet for elever i videregående skole når det gjelder å skrive den beste makroøkonomiske analysen.

Konkurransen arrangeres én gang i året og er åpen for alle elever i videregående skole. Dette er en unik mulighet til å få testet sin makrokunnskap, og vi oppfordrer alle elever med interesse for samfunnsøkonomi til å delta. Innleveringsfristen er 17.mars og de tre beste oppgavene premieres med fondsandeler. I tillegg kjøres en regional finalerunde i Oslo hos Norges Bank Kunnskapssenter (mulig med reisestipend for langveisfarende vinnere).

Oppgaven utformes i tråd med gjeldende læreplan i samfunnsøkonomi.

Årets oppgaver har følgende temaer;

  • Oppgave 1 – Bærekraft og utviklingen i næringslivet
  • Oppgave 2 – Økonomisk vekst og pengepolitikk

Se fulle oppgavetekster, konkurranseregler og mer >