Virusfrykt eller gevinstsikring?

Coronaviruset er hovedårsaken til dagens børsfall. Oslo Børs OSEBX sluttet ned med – 4,09 % idag og endte under 900. Aksjemarkedet liker forutsigbarhet, noe vi har mindre av akkurat nå. Med coronaviruset frykter mange lavere lønnsomhet for selskapene de neste månedene og at aksjeverdiene naturlig nok vil falle. Derfor selger mange samtidig.

Frykten er at viruset vil ramme hardere enn tidligere håpet, ikke bare i Kina men også i andre land, delte sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea til TV2 Nyhetskanalen i formiddag.

Det er samtidig viktig å huske på at de fleste børsene globalt allerede har hatt en lang periode med stigende kurser og at mange investorer ønsker å sikre den gode gevinsten de har ved å selge noe eller alt. Når gevinsten er høy, betyr det lite med et fall på 2-3% denne dagen for de som sikrer gevinsten. De som kom inn i aksjemarkedet de siste månedene er derimot mer nervøse og frykter for sine investeringer.

Ofte når vi har store fall, kommer eksperttipset om å «sitte stille i båten», men hva betyr dette rådet?

  • At å selge nå betyr at du kanskje tar et tap for raskt, et unødvendig tap
  • Du skal huske på at dette er langsiktig sparing og at børsfall vil normalt gå over (men er det normalt nå?)
  • At på lang sikt pleier aksjer og børs å stige, sparingen skal du ha minst 3-5 års sparhorisont på
  • Du klarer aldri å time markedet; at når det snur opp igjen er du kanskje fortsatt redd og tør ikke kjøpe deg inn og går glipp av rekylen/ny oppgang.

Investeringer i aksjer og aksjefond er risikokapital. Det betyr at du risikerer daglige svingninger. Spørsmålet da er om du har riktig risiko. Mange private småsparere har ofte lavere risiko enn de faktisk tåler over flere års sparing. Andre småsparere har unødvendig høy risiko, mest fordi de kanskje ikke har spredt investeringene på flere selskaper og ulike sektorer, eller har alle sparepengene i én aksje og ikke noe i buffer (kontanter).

Hva er konsekvensene av Corona-viruset?

I forbindelse med kinesisk Nyttårsfeiring ble coronaviruset oppdaget. Første reaksjon i Kina var å isolere byen der utbruddet startet, men muligens for sent. Siden det var nyttårsfeiring og kinesere da har en lang ferie (som kun skjer denne ene gangen i året), så reiser de ofte mye rundt (også utenfor Kina). Spredning skjer derfor også fort.

Kort etter nyheten om utbrudd besluttet flere store bedrifter å stenge sine fabrikker for å unngå smitte. Av kjente bedrifter som stengte i Kina var Apple-fabrikken og Disney World.  Mange andre viktig bedrifter har også produksjonsstans. Dette betyr at færre produkter og råvarer sendes ut fra Kina. Dette igjen betyr mindre shipping (varer som fraktes med skip eller fly, tog etc) og lavere inntekter for de som bidrar med råvarer, de som selger varer og de som frakter varer. Det påvirker hele næringslivet. Ikke bare i Kina, men også hos oss som kjøper deres varer eller selger varer til dem, eller andre som igjen påvirkes av Kina.

Alle FAANG-aksjene har fra før av hatt en formidabel økning siste året (i snitt mer enn +50%). I dag mandag faller Apple fra start med mer enn 4 %. Les mer her >

Samtidig kan vi lese om et dansk selskap (Expres2ion Biotech) som jobber med vaksiner og tror de er nære en løsning. Aksjen steg mer enn 25% fra start imorges. Se artikkel i Dagens Industri >

Global vekst fryktes å falle

Økonomisk vekst er et tall på hvor mye et lands inntekter per innbygger vokser. Med vekst vil landene oppleve stabilt arbeidsmarked, stabile/voksende lønninger, økt lønnsomhet i bedriftene, økt konsum etc.  I forbindelse med den nå over ett år lange handelskonflikten mellom USA og Kina, har de fleste (Verdensbanken, sentralbanker, analytikere) nedjustert sine forventninger til veksten. Når coronaviruset kom, forsterket frykten for ytterligere fall i veksten. Selv om man finner en vaksine fort eller får isolert problemet, vil det allikevel ha betydning for næringslivet på kort sikt (i hvert fall for 2020).

Hvis et land har for sterk vekst, vil sentralbankene bremse veksten ved å øke rentene (de ønsker ikke galopperende prisvekst). Ved negativ eller svak vekst, kan sentralbanken låne ut billige penger til bankene som igjen sikrer at næringslivet har kapital til å drive videre (for å unngå resesjon). Foreløpig har den kinesiske sentralbanken bidratt med mye stimuli (les: tilført kapitalmarkedet mye penger), men finansmarkedet vil følge nøye med på om det er nok.

Fra V-form til U-form

Paul Harper, Aksjestrateg i DNB Markets

Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets deler på DNBs nettsider at frykten for at viruset får langvarige konsekvenser har økt og dermed blir nedgangen og dalen mer en U-form enn enn V-form på grafen. – Noen snakker til og med om at dette kan være en «sort svane», en sjelden hendelse som de færreste klarer å forutse, deler han. DNB Markets har den siste tiden anbefalt kundene å være undervekt i aksjer, noe som indikerer at man bør være mer forsiktig enn normalt. Denne anbefalingen står også ved lag etter mandagens børsfall.

Les artikkelen med Harpers forklaringer her >

Makroøkonom Joachim Bernhardsen i Nordea Markets mener man muligens har tatt for lett på virus-frykten og dennes negative effekt på økonomien. Les intervju i E24.no her >

Oljeprisen betyr mye

Når etterspørselen etter en vare faller, faller også prisen på denne. Etterspørsel etter mange varer og tjenester henger mye sammen: Hvis global vekst ventes å falle, faller etterspørselen etter olje og derfor ser vi i dag et kraftig fall i oljeprisen.

Kraftig fall i oljeprisen, medfører lavere inntekter for oljeprodusentene. De klarer ofte ikke å kutte kostnader like fort som inntektene, og dermed blir overskuddet mindre. Deretter faller også aksjekursene på selskaper som leter etter, produserer og frakter olje. Fall i etterspørselen etter olje, betyr at flere tankskip vil ligge stille og dermed vil deres tankrater også holde seg lave. Så frykt for lavere global vekst vil helt klart bety mye også for shipping. Den norske energiindeksen er ned 15 % i år og shippingindeksen er ned 19 %. Sjømatindeksen nådde sin rekord toppnotering fredag 21. februar, men er ned i dag og for året er avkastningen bikket like under 0 % pga. dagens fall. Dette viser hvor viktig det er å spre risikoen på flere sektorer.

Kronen på nedtur

Når frykten for virus eller konflikt øker utenfor Norge, har dette innvirkning på den norske kronen (NOK). I skrivende stund svekkes kronen mye fordi amerikanske dollar (USD) styrker seg. USD/NOK er nå 9,33. Relativt sett svekkes kronen også mot andre større valutaer som euroen også. Vi kunne lese i dag at Nordea Markets tror EUR/NOK skal helt til 10, 20 før vi kanskje ser en sterkere krone igjen (dvs. lavere valutakurs).

Svekket langsiktig spareatferd

Når du investerer i aksjer eller aksjefond, er det viktig å tenke langsiktig, minst 3 eller 5 år, helst lengre. Dette fordi aksjemarkedet er følsomt for daglige nyheter og svinger mye. En normal dag svinger en indeks med en oppgang eller nedgang på 0,2-0,6%. Enkelt-selskaper svinger mer. Allikevel kan det være selskaper som stiger/faller med mer enn 10% men siden indeksen består av flere 10-talls selskaper, vil normalt ikke ett selskap dra indeksen alene så mye.

På dager som i dag (24/2) er hovedindeksen (OSEBX) ned 4,09 %, og dette hører til sjeldenhetene. Her er det et globalt nyhetsbilde som er viktigste driver. Enkelt-selskaper er ned over 10% og mange ned mindre enn 2%. Og da blir vektet snitt en nedgang på 4,09 %.

Utfordringen er at ved store svingninger blir vi mennesker svært irrasjonelle. Vi hørte atferdsforsker Jon Wegener dele på Skagens Nyttårskonferanse dele at vi er raskere på å selge når vi har en gevinst enn når markedet faller og vi har et tap. Hør hans foredrag i Skagenpoddden >

Så,- skal jeg sitte stille i båten?

Faktisk vet ingen hvor dette vil gå. Vi i AksjeNorge har ingen krystallkule. Erfaringen er at slike store epidemier går over og vil på sikt se ut som en fartsdump på en graf (se nedenfor).

Dermed er det er viktig å sikre at du er riktig eksponert ifht. å ha den mest optimale porteføljen tilpasset din risikoprofil. Her er noen faktorer som kan bidrar til lavere risiko og mindre svingninger selv om det svinger:

  • Ikke kjøp aksjer i bare ett selskap
  • Spre risikoen på flere land/regioner enn kun Norge
  • Ikke ha alle sparepengene i aksjer/fond men noe også i buffer

Er du urolig, er det alltids mulig å selge deg ned, dvs. redusere hvor mye du eier i aksjemarkedet men ikke selge deg ut av alt. På en annen side: De som gikk inn i norske enkelt-aksjer rett før finanskrisens fall (2008), brukte 2-3 lange år på å ta igjen det tapte.

Er du urolig, så snakk med din bankrådgiver! Søk informasjon. Ikke handle irrasjonelt.

Selv om historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtiden er det allikevel interessant å se hva som har vært tilfelle tidligere. Grafen nedenfor viser Morgan Stanleys Verdensindeks, en indeks mye brukt til indeksfond:

Verdens

Kilde: Marketswatch.com

 

Forbehold: 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig inntjening. Investeringer i aksjer og aksjefond vil medføre svingninger i verdi og kan medføre tap av verdier. AksjeNorge gir ikke personlige råd og gir heller ikke anbefalinger mht. når det er gunstig å investere i aksjer (timing) eller når det er klokt å selge.