Stor andel uerfarne aksjonærer

Ny rapport viser at 67% av alle nye aksjonærer på Oslo Børs er unge under 40 år. Nok et kvartal opplever vi rekordmange nye aksjonærer på Oslo Børs.

I følge data fra VPS er det nå mer enn 418.000 privatpersoner som eier aksjer eller egenkapitalbevis. Alle de nye som har kommet inn i aksjemarkedet det siste ett året, utgjør nå 13% av alle de private aksjonærene.

Hvert kvartal deler vi data om privatpersoners sparing i aksjer og egenkapitalbevis. Les hele rapporten her >

Hele 33.335 nye privatpersoner kjøpte aksjer i første kvartal. Dette er mer enn hele 2019 som allerede var et rekordår. Meglerhusene melder om at de fleste er nye kunder som aldri før har handlet aksjer eller egenkapitalbevis. Mange av de nye aksjonærene kom inn i markedet før det kraftige børsfallet nylig, men veldig mange nye har kommet etter fallet.

Børsfall og lavere aksjeformue

I statistikken ser vi at 67% av de nye aksjonærene er under 40 år. Selv om mye av fallet i totalverdien til privatpersoner skyldes børsfallet i første kvartal, er det også viktig å merke seg at mange av de nye aksjonærene i snitt investerer for mindre enn de eldre generasjonene (naturlig nok).

Som vi ser nedenfor, har gjennomsnittlige sparevolumer falt mye med børsfallet. Per 31. desember 2019, eide nordmenn i snitt aksjer og egenkapitalbevis for kr 300.000, men per 31. mars i år har verdien falt til kr 207.000.

I befolkningstette kommuner er gjennomsnitts formuen på børs størst. På grunn av fylkes- og kommunesammenslåinger har vi ikke sammenliknbare data (nå) på tidligere kvartaler for alle kommuner. Tidligere kvartaler har vi sett høyere tall (relativt sett) for både Bærum og Stavanger.

Norwegian-aksjonærene har doblet seg

Det siste året har antallet private aksjonærer i Norwegian Air Shuttle mer enn doblet seg. Ser vi på verdiene de eier tilsammen, eier privatpersoner mer enn 50% av hele Norwegian Air Shuttle (per 31. mars).  I gjennomsnitt eier privatpersonene aksjer hver seg for ca kr 13.000.

For første gang har Equinor mer enn 100.000 privatpersoner som aksjonærer. Rundt 16.000 av disse er ansatte i Equinor, fordi selskapet har et aksjeprogram for ansatte.

I grafen nedenfor ser du hvilke selskaper som har opplevd størst tilstrømning av privatpersoner som aksjonærer. Det er spesielt Norwegian, Equinor, DNB og Aker BP som har vært populære å

 

Børslokomotivene har flest aksjonærer

Listen nedenfor er sortert på hvilke selskaper som har flest privatpersoner som aksjonærer. I kolonnen nr 2 fra venstre ser du hvor mye privatpersoner eier for. Prosent-andelen viser andelen privatpersoner eier av selskapet totalt sett. Som nevnt over, eies det nok mer i Norwegian enn de 43,1% som er på VPS-konto da mange også eier aksjer gjennom custody-kontoer (f.eks. Nordnets investeringskonto Zero).

Oppsummering

Les hele rapporten her >

I over 20 år har vi utarbeidet denne statistikken. Alle data i vår kvartalsrapport er basert på rådata fra VPS (Verdipapirsentralen). Privatpersoner som eier aksjer gjennom custody-kontoer synes ikke i denne statistikken. Eksempler på slike er f.eks. Nordnet-kunder som handler aksjer gjennom deres Investeringskonto Zero.

Kontaktinformasjon

For flere kommentarer, ta kontakt med daglig leder for AksjeNorge: Kristin Skaug

Mobil 415 77 351 eller e-post kristin.skaug@aksjenorge.no

Foto: CF Wesenberg / Kolonihaven studio